Ny chans lära sig internet
Nyheter | Digital delaktighet
.SE ger äldre möjlighet att lära sig internet Foto Colourbox

Ny chans lära sig internet

Arbetet med att få in fler seniorer i IT-samhället går vidare. .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur – delar nu ut pengar till projekt i Stockholm, Varberg och Örebro.

Publicerad 2012-05-03

Projekten ska erbjuda kostnadsfri och individuellt anpassad utbildning till deltagare bosatta i de tre kommunerna.

En majoritet av de förväntade deltagarna är kvinnor med mycket låga förkunskaper om IT. Målet med projektet är att de som deltar i utbildningen självständigt ska kunna söka information på Internet, sköta sina räkningar och hålla kontakt med anhöriga via nätet.

Totalt får de tre projekten nära en miljon kronor ur Internetfonden.

Halv miljon svenskar
.SE är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige.

SE stödjer även kampanjen Digidel 2013 som verkar för en ökad digital delaktighet. Kampanjens mål är att få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet före utgången av 2013, se

Ideella organisationer
– .SE och kampanjen Digidel arbetar för att alla i Sverige ska våga, vilja och kunna ta del av Internets möjligheter. De här projekten, och eldsjälarna som driver dem, kommer att ge många fler bättre kunskaper om Internet, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef på kampanjen Digidel 2013.

Projekten erbjuder på olika sätt utbildning i grundläggande Internetkunskaper. De drivs av bibliotek, folkbildning, kommuner och ideella organisationer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Exemplet Varberg

Projektet drivs i samarbete med Varbergs kommun och introduktionskurser och datorhjälp erbjuds innevånare över 65 år på fem orter.

I kommunen använder man sig mycket av frivilliga i arbetet med seniorer och dessa är också ofta seniorer.

De frivilliga kommer också ges möjligheten att delta i utbildningen och i förlängningen är det de som sedan kommer att driva de så kallade datastugorna vidare efter projektets slut.

Totalt får projektet cirka 395 000 kronor ur Internetfonden.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas