Flest nya internetanvändare bland seniorer
Nyheter | Internet
De flesta nytillkomna internetanvändare är seniorer Foto Colourbox

Flest nya internetanvändare bland seniorer

Fortfarande finns drygt 1,3 miljoner svenskar som inte använder internet. Och få av dem är intresserade av att börja. Men bland de nya användarna dominerar 55+.

Publicerad 2012-05-31

Stiftelsen .se och Digidel2013 arbetar för att fler ska bli digitalt delaktiga. Tendensen i samhället är ”Häng med, eller åk ut” menar man, och tillvaron blir allt krångligare för den som inte kan hantera internet.

”Kontakter över internet premieras framför kontakter genom traditionella kanaler. Bankärenden har blivit dyrare för den som inte använder internet och det blir allt vanligare att man får betala för upplysningar via telefon. Fakturor via post kostar pengar, rabatter finns bara på nätet och att vänta en halvtimma på att komma fram till Telia är inte en olyckshändelse – kunden ska välja internet. Logiken är inte märkvärdig – de traditionella kanalerna blir för dyra.”

Det skriver företrädare för Digidel2013 på Svd Brännpunkt.

I rapporten De som står utanför, av Olle Findahl, har man tittat närmare på vilka det är som inte använder internet. Och det är till större delen seniorer som står utanför. Hela 43 procent av icke-användarna är 76 år eller äldre, medan bara 4 procent är yngre än 35.

Utbildningsnivån spelar stor roll för om man använder internet eller inte. Hos icke-användare under 60 dominerar arbetaryrken totalt, medan det är betydligt större spridning på yrkena hos ickeanvändare över 61.
Viss roll spelar även var man bor. Äldre lågutbildade i städer använder internet i högre grad än äldre lågutbildade på landsbygden till exempel. Däremot använder äldre högutbildade internet lika mycket oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.

Internetanvändandet ökar hos 55+

Samtidigt hittar man de flesta nya internetanvändarna bland seniorer. Bland de som börjat använda internet efter 2008 finns 19 procent i gruppen 76-åringar och äldre, 23 procent i gruppen 66-75 år och 17 procent i gruppen 56-65 år. Närmare två av tre nya internetanvändare är alltså över 56.

De nya användarna kommer från alla yrkesgrupper. Och det är fler kvinnor än män bland de nya användarna.

”Nya användare efter 2008 domineras av äldre och mycket unga. Det är åldersgrupper där det fortfarande finns en andel som ännu inte blivit Internetanvändare. Ser vi till det senaste året har de yngsta nästan helt försvunnit bland nya användare eftersom nästan alla ungdomar från 12 år och uppåt redan använder Internet. Nyrekryteringen bland de
unga sker idag redan i förskoleåldern eller tidiga skolåren.
Däremot finns det fortfarande många bland de äldre som ännu inte har börjat använda Internet”, skriver Olle Findahl i rapporten.

De äldre internetanvändarna är i regel ”standardanvändare”, som letar information, skickar e-post, läser nyheter och betalar räkningar på nätet. Däremot utnyttjar de inte alls möjligheterna med sociala medier och underhållning i samma utsträckning som yngre användare gör.

Vill inte börja

Man skulle kunna tro att tillströmningen bland seniorer är ett tecken på att många som stått utanför är intresserade av att komma med. Men så är inte riktigt fallet. När man frågar varför folk inte använder internet blir svaren att 66 procent inte har något intresse av det, medan 19 procent tycker tekniken är krånglig.

Och bland de närmare 1,14 miljoner svenskar som aldrig har använt internet är bara knappt 50 000 intresserade av att börja. Inte heller bland de som testat att använda internet men sedan slutat är intresset stort att börja på nytt. Bara 40 000 av närmare 200 000 är sugna på att börja igen.

 

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

De står utanför

De som inte använder internet:
12-15 år: 1%
16-25 år: 1%
26-35 år: 3%
36-46 år: 3 %
46-55 år: 7 %
56-65 år: 14 %
66-75 år: 28%
76+: 43%

Vilka är skälen att inte använda internet?
66% svarar inget intresse
19 % svarar krånglig teknik

Rapporten hittar du här:
De som står utanför – En rapport om digital delaktighet av Olle Findahl
Från .se och Digidel2013

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas