Fler seniorer handlar på nätet
Internetshoppingen ökar bland pensionärer, onlineshopping Foto Colourbox
Nyheter | Nätvanor

Fler seniorer handlar på nätet

86 procent av Sveriges 55-64-åringar och 65 procent av 65-74-åringarna använder internet, enligt rapporten Svenskarna och internet.

Publicerad 2012-10-18

66 procent av 55-64-åringarna är ute på nätet dagligen, medan 47 procent av 65-74-åringarna är det. Det enligt den årliga rapporten Svenskarna och internet 2012 från .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Den åldersgrupp som fortfarande använder internet i lägst utsträckning är personer över 75. Trots det så är det 32 procent i gruppen 75+ som använder internet då och då, och 20 procent som gör det dagligen.

Synproblem och ointresse gör att många står utanför internet

Tillgången till internet har ökat med rasande fart, och i slutet av 2011 uppgav 89 procent av Sveriges befolkning att de hade tillgång till internet i någon form. Men nu tycks utvecklingen ha stannat av och tillgången fastnat på en jämn och visserligen hög nivå, men som ändå innebär att minst 11 % av Sveriges befolkning fortfarande saknar tillgång till internet.
Däremot blir det allt färre svenskar som inte använder internet alls, eller bara någon gång om året. 2009 var det 1,7 miljoner som knappt, eller inte alls använde internet. 2011 var det 1,33 miljoner, och i år har siffran sjunkit till 1,2 miljoner personer. En stor del av dessa personer är över 66 år, och allra lägst är internetanvändningen i gruppen 76 år och äldre.

Tidigare har många angett för höga kostnader som en anledning att avstå från internet. Den gruppen har minskat. Bland de som fortfarande inte använder internet säger 67 procent att de helt enkelt inte är intresserade. Många tycker också fortfarande att tekniken verkar krånglig. Bland de äldre icke-användarna anges också problem med synen som en anledning till att inte använda internet.

Mer mobila

Svenskarna blir allt mer mobila i sina internetvanor i takt med att mängden smarta telefoner och surfplattor ökar. ”På ungefär två år har hälften av svenska folket skaffat sig tillgång till mobilt internet.” står det i rapporten Svenskarna och internet.
Idag går 32 procent av personer mellan 56-65 då och då ut på internet via sina mobiltelefoner, och 17 procent av personerna mellan 66-75 år. Motsvarande siffror för ett år sedan var 21 respektive 9 procent.
Fortfarande använder dock gruppen pensionärer internet huvudsakligen när de är hemma.

Handlar mer på nätet

Jämfört med förra året har fler personer börjat handla på nätet. Och allra störst är ökningen bland pensionärer som använder internet. Det kan ha samband med att många seniorer inte längre känner samma rädsla för kreditkortsbedrägerier som tidigare.
Vanligaste nätköpen bland 56-65-åringar är appar, musik, tidningar och videofilmer. Bland 66-75-åringar är det framför allt appar och tidningar man köper via nätet.

Sociala nätverk

Även deltagandet i sociala nätverk, som Facebook, har gått upp. För två år sedan var det åtta procent av de yngre pensionärerna, mellan 66 och 75, som deltog i sociala nätverk, förra året var siffran 25 procent. I år är det 31 procent av seniorer mellan 65 och74 som använder sociala nätverk, och 12 procent gör det dagligen.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Svenskarna och internet

Rapporten Svenskarna och internet 2012 kommer ut årligen och ges ut av .SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Rapporten är författad av Olle Findahl, som även gjort tidigare års rapporter.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas