Stora skillnader i seniorers internetanvändning
Nyheter | Delaktighet
Svenskarna och internet, rapport, seniorers internetanvändning Foto Colourbox

Stora skillnader i seniorers internetanvändning

Svenskarnas internetanvändning har stabiliserat sig på en hög nivå, men bland 65+ är skillnaderna stora. Fortfarande står 1,1 miljoner utanför, de flesta av dem är seniorer.

Publicerad 2013-11-27

Bland svenskarna i stort kan man inte se några större skillnader mellan låg- och högutbildade, landsorts- och storstadsbor när det gäller internetanvändningen. Men i gruppen 65+ är skillnaderna däremot stora. Yrkesbakgrund, ålder, utbildning och ekonomi spelar stor roll för om man använder internet eller inte, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2013 (Olle Findahl), som släpptes 25 november.

 

Bland 65-74-åringarna är det 72 procent som använder internet någon gång och 52 procent som gör det dagligen. Bland personer över 75 är siffrorna lägre, 34 procent använder internet och 23 procent gör det dagligen.

Drygt tio timmar i veckan på nätet

Surfande seniorer ägnar i genomsnitt åtta och en halv timme i veckan åt internet hemma, och två timmar utanför hemmet genom att till exempel surfa med mobiltelefonen.

 

Det är just inom mobilanvändandet som de största förändringarna i svenskarnas internetvanor visar sig. Andelen svenskar som använder internet håller sig på en stabil nivå, med en knapp ökning, men de som använder sina mobiler för att surfa ökar explosionsartat, framför allt bland yngre.

 

Bland 56-65-åringar äger nästan hälften, 47 procent, en smart telefon och nästan alla använder den då och då för att surfa på. 21 procent surfar dagligen med mobilen.

I gruppen mellan 66 och 75 äger drygt var femte en smart telefon. Nästan var fjärde person i gruppen uppger att de surfar mobilt någon gång, och åtta procent gör det dagligen.

Bland 76+ är det däremot bara 1 procent som surfar med mobilen varje dag. Sju procent har en smarttelefon och fyra procent surfar på den då och då.

Var tionde senior har en platta

De så kallade surfplattorna ökar också i antal. Här är det inte ungdomarna som står för den största ökningen, utan barnfamiljerna. Bland seniorerna så är det främst den yngre gruppen som hunnit skaffa surfplatta. 11 procent av de yngre pensionärerna har tillgång till en surfplatta.

Sociala nätverk

Bland tonåringar minskar Facebook-användningen en aning till förmån för andra sociala nätverk, men bland äldre ökar den i stället något. Bland personer över 65 är det dock fortfarande mindre än en tiondel som använder Facebook dagligen.

Sex procent av 66+ på internet uppger att de postar egna inlägg i bloggar och på forum, nio procent postar statusuppdateringar i till exempel Facebook och 15 procent kommenterar vad andra har publicerat.

Ointresse bland dem som står utanför

Sedan förra rapporten Svenskarna och internet 2012 så har antalet internetanvändare i Sverige ökat med 100 000 personer. Fortfarande är det dock 1,1 miljoner personer i Sverige som inte använder internet alls, eller som gör det så pass sällan att de anses stå utanför. Av dem som står utanför utgör personer över 76 hela 61 procent. Räknar man samman gruppen över 66 så utgör den hela 81 procent av alla svenskar som står utanför internet.

 

Varför är det då så många äldre som står utanför? Svaret de flesta ger är att de helt enkelt är ointresserade. De vill inte använda internet, och de kommer förmodligen inte ändra sig heller. Men en femtedel av dem som står utanför säger sig vara intresserade, och skulle gärna vilja börja använda internet.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas