Portad från samtiden? Digital delaktighet lönar sig
Ekonomi & Pension | Digitalisering

Portad från samtiden? Digital delaktighet lönar sig

Mer än var åttonde svensk står utanför internet idag. De flesta är äldre. Ändå fortsätter digitaliseringen i raketfart.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2013-03-12

Christine Cars Ingels är kanslichef för kampanjen Digidel2013, som startade 2011 med syfte att minska det digitala utanförskapet. Målet är att internetanvändarna ska vara 500 000 fler innan 2013 är slut.

Måste alla använda internet?

– Det är ju främst en demokratifråga. Det blir svårare och svårare att fungera som medborgare om man inte är digitalt delaktig, säger Christine Cars Ingels. Det är också en ekonomisk fråga. Det är dyrare att inte vara på nätet.
Det kostar mindre att göra bankärenden på internet. Bokar du en resa på nätet ingår rabatter som inte finns hos resebyrån. Dessutom erbjuder nätet många praktiska lösningar, som inte minst äldre har glädje av.
Av icke-användarna säger 19 procent att tekniken är krånglig. 66 procent vill helt enkelt inte, enligt rapporten De som står utanför, av Olle Findahl, 2012.
Problemet är att få lyssnar. Samhällsekonomiskt finns mycket att vinna på digitalisering. Pappersutskick och bemannade kontor är dyrt. Dagens Nyheter rapporterade nyligen hur staten hoppas kunna spara närmare en miljard genom att erbjuda digitala brevlådor för korrespondensen med myndigheter. Företag gör vad de kan för att styra över kunderna till nätet, med vissa kunders goda minne. De vill inte betala för service de själva inte använder, bara för att andra inte vill använda dator. Att använda internet har blivit det naturliga. Att inte använda internet ses som ett ställningstagande. Men är det verkligen det?
Är du född före 1950, lågutbildad eller bor i glesbygd är det troligare att du inte använder internet än om du är högutbildad eller bor i storstad. Alla har helt enkelt inte haft samma chanser att tillgodogöra sig den nya tekniken.
– Om samhället ska kräva att alla behärskar internet behövs det enorma resurser för att hjälpa folk, säger Christine Cars Ingels.
Tekniken måste göras användarvänlig och intuitiv, så den blir lätt att ta till sig. Samtidigt måste samhället kunna erbjuda support, utbildning och inspiration.

Hos Seniornet lär äldre äldre

Seniornet är Sveriges äldsta och största data- och internetförening för äldre. Den startade på ett regeringsuppdrag från IT-delegationen för att locka fler äldre att använda internet. Nu har man även fått uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, att bredda vägen för äldre med funktionshinder, berättar föreningens ordförande, tillika SPF-medlemmen, LilliAnn Källermark.
Hon anser att det görs en hel del från statens sida för att hjälpa äldre att ta till sig den nya tekniken, men att man förlitar sig väldigt mycket på ideella krafter.
– Vi är entusiaster. Vi tycker att det här är kul och vi inser nöjet och nyttan, och till viss del behovet av det. Men vi skulle vilja ha mer stöd från regeringen, kommuner och landsting.
Ingeborg Nilsson, arbetsterapeut och forskare vid Umeå universitet, tycker att kommuner ska erbjuda lånedatorer och support till alla över 75, på samma sätt som många barn och unga får datorer av skolorna.
– Det kan vara ett stort beslut att ta, om man ska köpa en dator när man inte vet om man klarar av det eller har nytta av det, säger hon i Sveriges radios P1 Morgon.
I slutet av 90-talet erbjöds anställda subventionerade »personaldatorer« och den satsningen fick enorm effekt för den privata datoranvändningen.
I samma radioprogram deltar Olle Findahl, professor i media och kommunikationsvetenskap och författare till .SEs årliga rapporter över internet-användandet. Han tycker att gratis datorer är en bra idé och att man måste göra allt för att underlätta för de äldre att komma med i internetsamhället.

Så var vi där igen. Måste alla alltså använda internet?
– Man måste inse att människor har rätt att inte använda internet och ändå vara medborgare, säger Olle Findahl till P1 Morgon. Det måste finnas alternativa möjligheter att ta del av information.
LilliAnn Källermark på Seniornet menar att man inte kan tvinga någon att använda internet. Men man kan locka folk genom att visa nätets fördelar.
Samma sak säger Christine Cars Ingels på Digidel2013:
– Många äldre som börjar använda nätet på äldre dar vittnar om stora fördelar.
Och sedan de användarvänliga surfplattorna gjorde sitt intåg på marknaden har fler och fler äldre hittat till nätet. Steget in är inte längre lika stort.
– Surfplattan har hyvlat många trösklar, säger Christine Cars Ingels.

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

MÅNGA GER STÖD

IT-support direkt har än så länge försöksverksamhet i Bromma, Härryda, Hässelby-Vällingby, Norrtälje, Malmö, Mölndal, Rättvik och Söderköping. Läs mer på www.hi.se/itsupport.
På många bibliotek kan du få hjälp med enklare internetproblem. Resurserna är dock begränsade.
Flera SPF-föreningar och studieförbund har kurser för seniorer som vill lära sig om datorer, mobiltelefoner och internet.
Seniornet har 8 500 medlemmar uppdelade i mindre lokalföreningar över hela landet. Många av dem samarbetar med SPF-föreningar och andra pensionärsförbund. På hösten arrangerar Seniornet seniorsurf runt om i landet. Då får seniorer möjlighet att testa att surfa på internet, lära sig om bank på nätet och andra saker. Du hittar Seniornet på www.seniornet.se eller på telefon: 08 658 14 60.
Kampanjen Digidel2013 är ett samarbete mellan bibliotek, studieförbund, ideella organisationer, näringsliv, stat, kommuner och landsting. Målet är att den digitala delaktigheten ska öka. Ett av Digidels arrangemang är »Get Online Week 2013«. 18–22 mars pågår en digital delaktighetskampanj i hela Europa. Syftet är att få hundratusentals människor ut på nätet genom olika aktiviteter på bibliotek och andra platser, där man kan testa datorer och få lära sig mer. Läs mer på www.digidel.se

Dölj faktaruta

Läs också
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2013-03-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas