Äldre mentorer får unga att jobba kvar på mindre orter
Nyheter | Glesbygd
äldre arbetskraft underlättar för yngre Foto Colourbox

Äldre mentorer får unga att jobba kvar på mindre orter

Äldre ska bli en resurs för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. Önskedröm? Nej, ett projekt i Västerbotten som kan bli stilbildande.

Publicerad 2012-04-07

Äldre och yngre ställs ibland emot varandra i debatten om hur arbetsmarknaden bör organiseras. Men projektet Generations ser i stället en möjlighet hur de båda kan stötta varandra.
De som samarbetar i projektet är Västerbottens län och fyra andra Europeiska regioner som har funnit att de har en sak gemensamt: en snabbt åldrande befolkning.

De har funnit att risken nu är stor att de som går i pension inte hinner förmedla erfarenheter till alla de unga som måste finnas till hands vid en generationsväxling.

Få äldre att stanna
Genom projektet hoppas politikerna i Västerbotten att kompetenta unga stannar i Västerbotten och på mindre orter.

Tanken är att detta ska ske genom att fler unga ska se de som närmar sig pensionsåldern som en resurs och låta de vara mentorer för yngre med mindre erfarenhet. Projektet ska försöka hitta metoder för att tillvarata äldre arbetstagares kompetens. Det gäller då att hitta en arbetsorganisation som möjliggör arbete i första hand upp till pensionsåldern 65 år, men även längre.

Brett samarbete
– Att man närmar sig pensionsåldern ska inte vara en belastning. Man vill bli sedd som en resurs och vara delaktiga i tillväxt och utveckling under hela sitt yrkesliv och dessutom orka jobba till 65 års ålder, säger Hans Lindberg som är ordförande för Utbildningsdelegationen i Region Västerbotten.

Region Västerbotten driver projektet, som pågår till nästa sommar, tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet. Projektet ska också etablera ett nätverk av privata företag och fackförbund och länets 15 kommuner.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Europa samarbetar

Generations är ett delprojekt inom Creator-programmet, ett så kallat miniprogram där sju europeiska regioner har gått ihop för att se hur en åldrande befolkning kan bli en möjlighet till regional ekonomisk utveckling.
Projektet är initierat av Brescia i Italien och övriga deltagande regioner är Lorraine i Frankrike, Norra Ungern, Västerbottens län och Wielkopolska i Polen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas