Nyheter

Utan internet halkar du efter

Om äldre använder internet eller inte är till stor del en utbildningsfråga. Hela 80 procent av de högutbildade 30-talisterna använder internet, men majoriteten av de lågutbildade gör det inte, enligt en ny rapport.

Publicerad 2011-03-30

Rapporten, som släpps idag, 30 mars, heter Äldre svenskar och internet, och bakom den står .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Utbildning viktig faktor
Sverige ligger långt fram i jämförelse med andra länder. Bland äldre svenskar är det förhållandevis många som har upptäckt internet och som använder sig av nätet dagligen. Fortfarande är det dock bara hälften av alla fyrtiotalister och en tredjedel av trettiotalisterna som är ute på internet. Och hos personer över åttio år är internetanvändandet bara 6 procent.

Tittar man på välutbildade ser siffrorna helt annorlunda ut. Hela 90 procent av de välutbildade fyrtiotalisterna är internetanvändare, och 80 procent av de välutbildade trettiotalisterna.
Lågutbildade kvinnor är den grupp som använder internet allra minst.

Växande informationsklyftor
Den som inte använder internet kan självfallet inte ta del av internetbaserad information eller nättjänster. Samtidigt läggs allt mer samhällsinformation ut på internet. Ibland är internetuppkoppling och e-post rentav ett krav för att man ska kunna få support på sin mobiltelefon eller köpa billiga tågbiljetter.

Idag finns 1,3 miljoner svenskar över 50 år som inte använder internet, och en miljon av dessa har inte tillgång till internet i hemmet över huvud taget. Gruppen som inte kan ta del av tjänster på nätet är alltså mycket stor.

Allt större glapp
Även om internet hela tiden får ökad spridning bland äldre, så sker ökningen mycket långsamt bland de allra äldsta. Enligt .SE:s prognoser kommer det år 2020, fortfarande att finnas en halv miljon äldre svenskar som inte använder internet.
Samtidigt kommer glappet mellan dem som använder internet och dem som inte gör det att bli allt större.

Inte räkningar och sociala medier
De äldre som faktiskt använder nätet använder det på i stort sett samma sätt som yngre användare. Det som skiljer de äldre från de yngre är framför allt att det fortfarande är få äldre som betalar sina räkningar på nätet. Snabbmeddelanden och sociala medier, som till exempel MSN och Facebook, har heller inte slagit igenom stort bland 50-plussarna än.

Det är dock på gång. 50-talisterna ligger längst fram, och är mycket mer aktiva i Sociala medier än 40-talisterna. Dessa är i sin tur betydligt mer aktiva än 30-talisterna.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Tid på nätet

I åldern 16-30 ägnar man drygt två timmar om dagen, eller 16 timmar i veckan av sin fritid åt internet.
Användare över 50 ägnar drygt en timme om dagen, eller 7 timmar i veckan åt internet i hemmet.

Anledningar att inte använda internet:
– Ointresserad
– Fysiska hinder, som dålig syn eller motoriska svårigheter
– Det är dyrt
– Vet inte hur man gör

*.SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se.

Domännamn är slarvigt uttryckt ”hemsidesadresser”, till exempel www.veteranen.se. Toppdomänen är det som kommer efter den sista punkten i domännamnet. Och nationella toppdomäner är de domännamn på Internet som används av länder, och som slutar med landsändelser, till exempel .se för Sverige.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas