Det krävs mer för att locka seniorer till webben
Foto: Getty Images
Nyheter | Digitalisering

Det krävs mer för att locka seniorer till webben

Kommunerna behöver anpassa och utveckla sina webbplatser för att få fler seniorer att kunna och vilja vara mer digitala. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-22

I en avslutande delstudie i Nestors projekt ”Äldre personer som användare av kommunens digitala tjänster” har forskarna genom fokusgrupper undersökt äldres uppfattningar och erfarenheter av att använda kommunens digitala information och tjänster i fyra kommuner.

För att främja ett ökat användande ansåg seniorerna att webbplatserna behövde målgruppsanpassas och gav exempel på vad som kunde förbättras.

Bland hindrande faktorer för att vara ”digital” nämndes egna ekonomiska resurser att införskaffa digital teknik.

Två slutsatser från rapporten:

• På individ- och gruppnivå behövs ökad kunskap och kännedom om kommunens webbplats och digitala tjänster. Då krävs att seniorer erbjuds utbildnings- och stödinsatser och möjlighet till ekonomiskt bistånd för exempelvis inköp av utrustning och bredbandsabonnemang.

Nestor

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av och arbetar på uppdrag av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, samt geriatrik och primärvård i Region Stockholm. Arbetet syftar till att öka välbefinnande och delaktighet för äldre personer.

Dölj faktaruta

• På verksamhetsnivå handlar det om att utveckla webbplatsen så att den bättre inkluderar och talar till seniorerna. Informationen behöver bli mer tillgänglig lättare att hitta.

Vill nå ut

Av stor betydelse är också att ta tillvara både medarbetares och användarnas erfarenheter och kunskaper i utvecklingen av kommunens digitala tjänster.

– Vi vill gärna nå ut med rapporten till seniorer och till kommunernas pensionärsråd som kan vara till stor hjälp i utvecklingen av framtida projekt, säger Nestors projektledare Sara Cederbom som är med. dr i medicinsk vetenskap och som har skrivit rapporten tillsammans med Karin Högstedt, med. master i fysioterapi.

Sara Cederbom.

Bakgrunden till Nestors projekt är att allt fler samhällsfunktioner digitaliseras vilket enligt Nestor ökar risken för att vissa gruppers delaktighet minskar.

– Syftet är att bidra med kunskap om hur kommuner kan arbeta för att deras digitala information och tjänster ska vara relevanta och användbara för gruppen äldre, säger Sara Cederbom.

Rapporten

Här finns rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas