Många äldre i digitalt utanförskap – särskilt i Sverige
Nyheter | digitalt utanförskap

Många äldre i digitalt utanförskap – särskilt i Sverige

Digitaliseringen lämnar många äldre utanför – speciellt i Sverige. Det visar en ny avhandling om äldre och digitalisering.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-03-09

Först som sist – många äldre är långt framme när det gäller den tekniska utvecklingen och har inga problem med den ökande digitaliseringen i samhället.

Men fortfarande är det många som av olika anledningar inte använder digitala tjänster. Det visar inte minst Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet 2022”

Bland annat är det fortfarande 3 av 10 pensionärer som fortfarande inte använder mobilt bank-ID. Du kan läsa mer om det här.

– Äldre i Sverige, som saknar kunskap om digital teknik, är mer exkluderade än äldre som bor i Grekland. Det beror på att det i det svenska samhället är majoriteten av olika aktiviteter kräver digitala verktyg, säger Sofia Alexopoulou som nyligen har disputerat i statskunskap vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Det är hon som har gjort avhandlingen och hon tar bland annat upp bank-ID också.

Intervjuat äldre

– I Sverige är bank-ID ett tydligt exempel på hur digital teknik kan vara exkluderande. Att inte ha ett bank-ID är som att vara ett spöke som gör att man inte kan delta i samhällslivet på lika villkor.

Sofia Alexopoulou har i sin avhandling analyserat och jämfört styrdokument för digitalisering i Sverige och Grekland. Hon har även intervjuat äldre i de båda länderna när det gäller användandet av digital teknik.

Enligt Sofia Alexopoulou är det digitala utanförskapet som äldre riskerar att hamna i när digitaliseringsgraden är så hög som i Sverige ett välfärdsproblem och hon anser att det kräver åtgärder på samhällsnivå.

Måste vända sig till familjen

– Vi lever i en tid där digitaliseringen påverkar allt större del av våra liv. Äldres välfärd är kopplad till deras möjligheter att utöva sitt medborgarskap utan begränsningar. Därför behöver det uppmärksammas av politiker och andra beslutsfattare, säger hon.

Sveriges kommuner har ansvaret för äldreomsorgen men när det gäller digital kompetens får de äldre i första hand vända sig till familjen. Det tycker Sofia Alexopoulou är förvånande med tanke på Sveriges starka välfärdsmodell.

Till skillnad mot äldre i Grekland så tvekar många i Sverige att be sina familjemedlemmar om hjälp.

Inte en homogen grupp

– Äldre i Sverige är väldigt självständiga och stolta medan äldre i Grekland upplever att de när som helst kan vända sig till sina barn och barnbarn och be om hjälp, menar Sofia Alexopoulou.

På frågan vilka insatser som kan göras för att få ännu fler äldre digitala svarar hon:

– I Sverige kan en lösning vara att erbjuda ett litet bidrag till barn och barnbarn som kan dela med sig av sina kunskaper till äldre. I Grekland skulle man kunna erbjuda gratis IT-lektioner för äldre på kommunnivå.

Sen betonar hon också att äldre inte är en homogen grupp och att många är riktigt bra på digital teknik.

 – De negativa beskrivningarna används oftare än de positiva i litteraturen. Självklart ökar användningen av digital teknik bland äldre också, men det digitala gapet fortsätter att existera eftersom utvecklingen av den digitala tekniken pågår ständigt. 

Läs också
Jan Hagberg
Publicerad 2023-03-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas