Nya miljoner till digitaliserad äldreomsorg
Foto: Getty Images
Nyheter | Satsning

Nya miljoner till digitaliserad äldreomsorg

Regeringen ökar stödet till Sveriges kommuner och regioner för att få fram mer välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-03

Regeringen har nyligen beslutat att ge 14,5 miljoner till SKR (Sveriges kommuner och regioner) för fortsatt drift av det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik.

– Kommunerna efterfrågar välfärdsteknikens och digitaliseringens möjligheter för att utveckla äldreomsorgen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i en kommentar.

– Nationellt kompetenscentrum är då ett viktigt verktyg för att ge direkt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik så att de kan anpassa sin äldreomsorg utifrån de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför.

Gick i stå

Covid-19 pandemin innebar att många kommuner har svårt att utveckla äldreomsorgen, menar regeringen och SKR.

Genom att stötta kompetenscentret hoppas man att fler kommuner får möjlighet att ta del av den kunskap och det stöd som finns för att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering och välfärdsteknik.

Nya arbetssätt

– I takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt kommer det att vara svårt att upprätthålla den nuvarande bemanningen, säger SKRs ordförande Peter Danielsson (M).

Peter Danielsson.

För att kunna säkra en fortsatt bra äldreomsorg krävs därför att kommuner och regioner utvecklar nya arbetssätt. Då handlar det om att bättre nyttja digital teknik, menar Peter Danielsson.

– Den utvecklingen går fort nu i många kommuner, och regeringens fortsatta satsning på välfärdsteknik är ett välkommet stöd i det arbetet.

Funnits i tre år

SKR och regeringen har haft en treårig överenskommelse för åren 2020-2022 i syfte att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen omfattade totalt 200 miljoner kronor per år.
Källa: SKR

Dölj faktaruta

Stöd till bättre samverkan

Regeringen har också beslutat om pengar till Svenskt Demenscentrum (SDC). Tre miljoner kronor går till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens.

Det blir även pengar till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet. Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) har beviljats 2,5 miljoner kronor vardera under 2023 för att stödja kommunernas förbättringsarbete.

Anna Tenje.

– Det finns många utmaningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten vilket ofta kan innebära svårigheter för den enskilde. Vi hoppas med den här satsningen kunna överbrygga några av dem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas