Stopp för storbolag att bedriva hemtjänst
Foto: Colourbox
Nyheter | Tillsyn

Stopp för storbolag att bedriva hemtjänst

Privata vårdbolaget Humana Assistans mister sitt tillstånd att bedriva hemtjänst.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-01

Det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som funnit en lång rad skäl att dra tillbaka tillståndet.

Beslutet gäller omedelbart men verksamheten får bedrivas fram till 10 februari.

IVO slår ner på tre saker:

• Återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel
• Bristande förmåga att efterfölja IVOs tidigare beslut om att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten
• Brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft

IVO skriver också att man sedan 2020 tagit emot ett flertal anmälningar från Försäkringskassan gällande Humana angående felaktigt utbetald assistansersättning.

Man skriver i sitt beslut att ”… bolaget inte förvaltar allmänna medel på ett betryggande och korrekt sätt”.

Kommer överklaga

”Beslutet grundar sig i att IVO anser att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att inneha tillstånd att bedriva dessa verksamheter”, konstaterar Humana i ett pressmeddelande.

Bolagsledningen skriver också att man kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och att man kommer att ställa krav på inhibition, alltså att beslutet tills vidare inte ska gälla.

Kommer att överklaga

Bolaget anser att IVO:s beslut är felaktigt. Man tillbakavisar kritiken om återkommande brister när det gäller anmälningsskyldighet, anordnar- och arbetsgivaransvar och förmåga att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Humanas vd och koncernchef Johanna Rastad tillbakavisar anklagelserna.

”Humana Assistans anser att det har välfungerande rutiner som följer lagstiftningen och därför kan hantera avvikelser i verksamheten.” skriver bolaget.

IVOs beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet gäller förutom hemtjänst också personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice.

Stora värden

Humana Assistans är ett av Humana helägt dotterbolag. Verksamheten som berörs av IVOs beslut gav Humana intäkter på 2,8 miljarder kronor 2021. Det motsvarande cirka 35 procent av alla intäkter. Rörelseresultatet var 193 miljoner kronor.

Bolaget är börsnoterat och handeln stoppades inför beskedet. När handeln släpptes fri på tisdagseftermiddagen (31/1) rasade kursen med 50 procent.

Inte äldreomsorg

Inom Humana finns också Humana Omsorg AB som bedriver äldreomsorg i form av särskilt boende och hemtjänst.

Dessa verksamheter berörs inte av IVOs beslut. Man har inte blivit granskade och inte fått sina tillstånd indragna, framhåller Anders Broberg, som är affärsområdeschef för Humana Omsorg.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas