Höga tonlägen i het debatt om riskkapital i vården
Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg

Höga tonlägen i het debatt om riskkapital i vården

Fredagens riksdagsdebatt om riskkapital i vården präglades av ideologiska markeringar och båda sidor anklagade varandra för höga tonlägen men magert politiskt innehåll. Veteranen rapporterade direkt.

Publicerad 2012-02-03

Socialdemokraternas Jennie Nilsson, vice ordförande i skatteutskottet, inleder nu debatten i riksdagen.

– S begärde debatten redan i höstas, men den blir av först nu. Är det en medveten försening?

– Det är hög tid att Sveriges riksdag bekänner färg och bestämmer hur vi ska ha det med skattemedel som går till vinster i skatteparadis. Det är oacceptabelt. Samtidigt som vi hör rapporter om vård som inte fungerar, och samtidigt med detta hör vi hur utförarnas vinster och bonusar ökar kraftigt.

 

Moderaternas Anders Borg svarar att resurserna till välfärden ökar påtagligt.

– Kvalitet, tillgänglighet och valfrihet är kärnan i den svenska välfärden. Tidigare hade vi stora problem i det svenska samhället med valfrihet. Huvuddelen av välfärden är fortfarande offentlig verksamhet. Det är viktigt att vi har den bilden klar för oss.

Anders Borg förklarar att regeringen håller på att stänga så kallade räntesnurror.

– Det var den gamla socialdemokratiska regeringen som öppnade för att flytta pengar till skatteparadis. Vi anser att skattesmitare ska stoppas och det är också vad den här regeringen arbetar för.

 

Jennie Nilsson:

Svenska folket tvingas se på när miljarder lämnar välfärden. Andra europeiska länder klarar av att hantera det här. Det bör Sverige också klara.

En utredning av detta bör tillsättas och belysa en rad saker som hur kvalitet kan säkras, hur meddelarfrihet ska gälla även privat vård, lex Sarah måste gälla all social verksamhet. Ett grundläggande krav är att bolag inte tillåts dra undan vinster för att slippa skatter.

Det här var inte finansministern utan media som lyfte fram.

Regeringen och finansministern tvingades göra en vändning under galgen med de olika uppdrag som regeringen delade ut efter mediastormen.

Det var bra att det skedde men sen har man ändå tappat bollen. Det tar alldeles för lång tid. Regeringens förslag är inte tillräckliga. Förändringen av ränteavdragen kan genomföras först 2013.

 

Per Bolund, Miljöpartiet, tycker att diskussionen i grunden handlar om mänskliga rättigheter. Regeringen har varit saktfärdig.

– Regelverket idag räcker inte. Vinst ska vara tillåten, men redovisning måste ske öppet.

– Det är dags att inrätta en statlig myndighet som kan slå larm när omsorgen brister.

Anders Borg, det är dags att regeringen går från ord till handling, så att vi kommer i från den ovärdiga vård vi har sett så många tragiska exempel på, uppmanar Per Bolund.

 

Folkpartiets Allan Widman:

– Socialstyrelsen har fått tillsynsansvaret, men de har också många andra arbetsuppgifter. De kan inte ge tillståndsprövning av äldreomsorg som kommunerna handlar upp. Det behövs skapas en särskild sådan myndighet, precis som vi redan har på skolområdet.

– Det finns ingen juridisk definition av begreppet. Alla bolag är mer eller mindre riskkapitalbolag.

 

Nu stiger Anders W Jonsson från Centerpartiet upp i talarstolen:

– Dialysavdelningen vid Visby lasarett drivas av ett privat företag. Ett riskkapitalbolag ligger bakom. Men det fungerar bra i verksamheten, och det tycker också patienter och personal. Det viktiga är inte vem som driver utan att det fungerar bra.

– Det här blir tydligt i äldreomsorgen. Håller man toppkvalitet så får man också gå med vinst. Den som tror att man på sikt kan göra vinst trots vanvård är fel ute. Det visar exemplet Carema och Koppargården. Det behövs mer av självbestämmande, inte mindre. Det behövs mer kreativa entreprenörer i den svenska välfärden.

 

Sverigedemokraternas Johnny Skalin:

– Vi ser helt pragmatiskt på frågan. För oss är det viktiga inte vem som är utövare, utan att varje skattekrona används på bästa sätt för skattebetalarna. Vi vill finna en majoritet i riksdagen för att stoppa orimliga vinster.

 

Ulla Andersson, Vänsterpartiet:

– Kissblöjor har blivit värda sin vikt i guld. Det är våra nära och kära som vanvårdas och som får betala priset. Det här är en konsekvens av en tydlig ideologisk politik. Vinsten måste alltid tas någonstans i från.

– Att det har blivit så här är ett politiskt ansvar, framför allt moderaternas men även socialdemokraterna och miljöpartiet har ett ansvar.

– Varför pratar inte våra ministrar som gärna skäller på banker för girighet om de extrema vinstmarginaler som sker i äldreomsorgen, pengar som går rätt ner i riskkapitalisternas fickor.

Förra gången Carema såldes gav det enorma vinster åt försäljarna.

90 procent av kostnaderna är löner. Det betyder att det är personalkostnader som sänks som kan ge vinst. Det är därför en vikarie själv får ta hand om 14 boende som fallet är på många platser. De skattepengar som skulle gå till personal.

– Idag gör privata bolag åtta miljarder i vinst på offentligt finansierad välfärd. Åtta miljarder skulle ge 20 000 fler anställda sjuksköterskor. Vi säger därför nej till vinstdrivande bolag i välfärden.

 

Dags för Kristdemokraterna att äntra talarstolen, Anders Sellström:

– Det fungerar bra på vissa ställen som kostar mindre än på andra där det fungerar sämre. Hur kan det vara så? Det pågår ständigt en kvalitetsutveckling i vårt land, och då är det positivt med olika arbetsgivare.

– Men det ska aldrig gå att medvetet åsidosätter människovärdet i syfte att tjäna en krona extra, eller två. Värdighet och respekt måste vara vägledande.

– Räntesnurrornas tid måste snart vara förbi.

– Glöm inte de ideella och idéburna icke vinstdrivande modellerna. Dessa behöver vi uppmuntra. Därför vill vi inrätta en fond som kan bidra till att vi mer av sådana aktörer. Dessutom vill vi ha en myndighet som kan stänga boenden som inte håller måttet.

 

Anders Borg, M går upp för andra gången, och inleder därmed debattens andra runda:

– Två bilder dominerar. Alliansen gynnar girigheten är den ena. Den andra, och riktiga, är att vi satsar på valfrihet och kvalitetsutveckling. Vi vill vara pragmatiska. Vi kan behöva skärpa tillsynen, vi behöver hitta sätt att förstärka kvaliteten och omsorgen i båda offentlig och privat omsorg.

– Låt oss ha en rimlig bild av Sverige, säger Borg och räknar upp en rad exempel på positiva möjligheter att välja skola och vårdcentral som tidigare inte fanns.

– Låt oss nu granska Socialdemokraterna. De vill stoppa och stänga räntesnurrorna, som uppstod när S möjliggjorde dem. Men de har inga förslag! Så här kan inte ett fungerande regeringsalternativ fungera.

 

Jennie Nilsson, S:

– Fem koncerner driver välfärd i Sverige, riskkapitalbolag står bakom tre. Stor lönsamhet har uppstått. Men hur gick det med kvaliteten? Dåligt, för det är pressade kostnader på personal och lokaler som ligger bakom. I Danmark, Norge och Finland tillåts inte vinst tillakiteägare inom skolan. Vi behöver göra begränsningar även i Sverige. Nu sticker vi ut som ett undantag, där vårdbolagens intressen går före de äldres.

– I Stockholm havererar nu äldreomsorgen. Upphandlingarna har stoppats. Äldreministern sa under förra mandatperioden nej till att meddelarskyddet skulle omfatta privatanställd vårdpersonal, nu under Caremaskandalen säger ministern att personalen ska visa civilkurage.

– Mer äldreomsorg och mer utbildning, där bör pengarna hamna. Anders Borg, dagens politik duger inte!

 

 Per Bolund, MP:

– Jag bekymras över att Anders Borg låter så nöjd som han gör med dagens ordning. Regeringens passivitet duger inte. I höstas lät som att ni tänkte ta vissa krafttag, men ingenting har hänt. Ni tycks inte heller ha särskilt skarpa förslag, precis det ni kritiserar S för.

– Redan 2008 kom en rapport från Skatteverket till Anders Borg om räntetekniken inom riskkapitalbolagen. Nu först kommer en stopplag säger Anders Borg. Men den börjar gälla 2013. Det har tagit fem år, Anders Borg. Det är lätt att gripas av misstanken att regeringen har prioriterat helt andra frågor i politiken. Exempelvis jobbskatteavdragen.

 

Allan Widman, FP:

– Vi måste komma till att utförarna konkurrerar med kvalitet och inte med pris.

En nyckelfråga blir varför missförhållanden också finns i kommunala verksamheter – om problemet är enbart riskkapitalbolagen.

 

Anders W Jonsson, C:

– Riskkapital leder inte till sämre kvalitet, snarare tvärtom. De behövs.

– Konsekvenserna för Carema har blivit rimlig och tuff. Men man glömmer i debatten bort att de har många väl fungerande boenden. Caremaskandalen har lett till att många privata utförare har skärpt uppmärksamheten på sina egena verksamheter. Marknadsekonomin fungerar alltså. Däremot finns det många exempel på kommunala verksamheter som inte fungerar bra men där kommunala chefer sitter i orubbat bo. Sluta klappjakten på de privata utförarna. Fokusera på kvalitet och uppföljning och på den enskilda medborgarens rätt att välja och välja bort.

 

SD:s Johnny Skalin:

– Vi vill se en större kontroll av privata aktörer inom välfärden. Vi behöver tillsätta en parlamentarisk utredning för att komma fram till hur regelverket kan stramas upp för ett bättre system av konkurrensutsättning. Utredning bör också titta på ett förbud mot vinstuttag.

 

Ulla Andersson, V:

– Studieförbundet Näringsliv och Samhälle gav i höstas ut en utredning som visade att mycket av argumenten bakom privatiseringen är humbug. Ett exempel – tio procent färre anställda i privat äldrevård.

Hur kan Kristdemokraterna medverka till att bjuda ut de äldre till lägstbjudande? Hur kan kan man ropa efter de anställdas civilkurage i det läget? frågar Ulla Andersson och räknar upp en lång rad exempel på skandaler som media rapporterat om under senare tid.

– Ta politiskt ansvar, och förbjud vinster i välfärden. Pengarna ska gå till det de är avsedda för!

 

Anders Sellström, KD:

– Varför är vinst av godo i de flesta fall, men inte inom välfärden? Varför anklagar inte Vänstern exempelvis NCC när bygger i kommunerna? Snöröjningen i kommunal verksamhet – ska inte de företag som utför detta få ta ut vinst? Ska inte den vinsten gå in i verksamheten så att det blir mer snöröjning i stället, Ulla Andersson? Förklara varför du inte säger något om det.

 

Anders Borg, M:

– Det är dags att summera. Det finns två linjer. Ett pragmatiskt alliansalternativ som vill öka valfriheten. Mot det står S och V som beskriver bilden som katastrofal. Ka-ta-stro-falt! Då kan man förvänta sig att S ska förbjuda riskkapitalbolag inom välfärden. Ska ni det? Nej, det föreslår ni inte. Inte ett enda konstruktivt förslag kommer från S. Ett högt tonläge, bara! Mot detta står alliansens vilja att alltid förbättra, alltid hitta nya och bättre lösningar på problem.

 

Jennie Nilsson, S:

– Regeringen är dålig på att regera. Han använder det verkligt höga tonläget, och det beror på att han vill skyla över den här så kallat pragmatiska regeringens saktfärdighet när det gäller att utreda räntesnurror och meddelarfrihet. Det är beklämmande att ha en regering och en finansminister som är så ovillig att erkänna problem som finns och i stället lägger skuld på andra och annat.

– Politik är att vilja, sa en gång Olof Palme. Jag ska erkänna att jag inte vet vad regeringen egentligen vill i den här frågan.

 

Per Bolund, MP:

– Det finns mycket diskussion i debatten, men få förslag. Till skillnad från Miljöpartiet. Vi vill inte begrava allt i arbetsgrupper. Vi har levererat i den här debatten en rad konkreta förslag om att kvalitet alltid ska gå först, om att resurser verkligen går till det de ska, om att säkra att det finns tillräckligt med förslag. Men vi saknar en respons från de andra partierna på våra förslag. I stället märker vi bara en handfallenhet och ett undvikande.

 

Allan Widman, FP:

– Det är inte bara riskkapitalbolag som ska tyglas. All vinstdrivande verksamhet skiljer ut sig och det är viktig att erkänna det och förstå det. Det är också viktigt att förstå att utan privata utförare skulle välfärden stanna, och en rad andra områden som vi hörde tidigare i debatten.

– På en punkt vill jag ge Jennie Nilsson en eloge – lex Sarah måste skärpas. När missförhållanden lyfts i verksamheten når de inte fram till huvudmännen.

 

Anders W Jonsson, C:

– Dagens debatt ger mig en de ja vy-upplevelse – när socialdemokrater på 70-talet inte kunde handla på Ica utan måste åka till Konsum. Socialdemokraterna saknar förslag, det är uppenbart.

Kinas gamle ledare Deng Xiaoping sa, att det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, bara det fångar möss. Det är faktiskt likadant inom äldrevården – det är inte utföraren som är det viktiga. Det viktiga är att äldre kan välja bort det som inte fungerar bra.

 

Johnny Skalin, SD, upprepar sin inbjudan till oppositionen om att en parlamentarisk arbetsgrupp bör tillsättas för att analysera problemen med välfärd och riskkapitalbolag.

 

Ulla Andersson, V:

– Debatten har varit klarläggande. Intressant att för KD är husbyggande och snöröjning detsamma som vård av äldre. Det säger lite om var det partiet har hamnat.

 

Anders Sellström, KD:

– Värdighetsgarantier växer nu fram över landet. Det kommer att ge grunden för att en fungerande äldrevård, framhåller.

 

Anders Borg, M, avslutar nu debatten:

– Sverige är inte längre ett högskatteland. Det lägger grund för en bättre fungerande välfärd. Men vi säger inte att allting är perfekt. Vi har inget ideologiskt motiv att överföra verksamheter i privat regi. Det ska fungera bra, det är det viktiga och det är ett pragmatiskt sätt att förhålla sig till skatter. Dagens debatt visar på tydliga skillnader i politiken.

 

Debatten är nu avslutad.

 

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

 

 

Debattörerna

Finansminister Anders Borg (M)
Jennie Nilsson (S)
Per Bolund (MP)
Allan Widman (FP)
Anders W Jonsson (C)
Johnny Skalin (SD)
Ulla Andersson (V)
Anders Sellström (KD)

Debatten ordnas på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas