Nyheter | Vård

Skatteplanering i välfärden synas i sömmarna

Nu ska Skatteverket på bredden och djupet försöka granska hur privata vårdbolag beter sig när det gäller vinst och skatteplanering. Vårdföretagarna välkomnar att regeringen inför nya regler.

Publicerad 2012-03-23

Debatten om hur skattepengar hamnar i skatteparadis och inte i välfärdsverksamhet tog fart när det i höstas blev känt hur Carema gick till väga. Genom kryphål i lagen kunde man göra ränteavdrag med följd att staten gick miste om miljardbelopp i uteblivna skatteintäkter.

I november agerade finansminister Anders Borg (M) och delade ut uppdraget till Skatteverket: gå igenom bolagen inom vård, skola och omsorg.

550 privata bolag – av dem räknas ett 60-tal som större – ska nu granskas fram till årsskiftet.

Stor operation
För att klara uppdraget har Skatteverket tillsatt motsvarande 30 heltidstjänster för att göra granskningarna under 2012.

Finansminister Anders Borg presenterade i går en promemoria, som beskriver hur möjligheterna att dra av interna ränteutgifter ska kunna begränsas. Målet är att statskassan får in drygt sex miljarder i ökade skatteintäkter per år.

Förslaget väntas – efter remissrunda – träda i kraft från årsskiftet.

Vårdföretagarna nöjda
Vårdföretagarna reagerar positivt på regeringens aktion.

– Företag som bedriver verksamhet för skattepengar ska förstås också själva betala skatt. Vårdföretagarna välkomnar därför förslagen om att motverka aggressiva skatteupplägg. Det är också bra att reglerna blir generella och inte försök att ensidigt reglera en viss bransch, säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i en presskommentar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vill sänka skatten

Staten går varje år miste om 6,3 miljarder till följd av så kallad aggressiv skatteplanering med ränteavdrag. Om staten nu får in dessa pengar väntas regeringen satsa dem på att sänka bolagsskatten.

Tekniken går ut på att vinst förs ut till lågskatteländer.

Det sker genom att företagen utnyttjar befintliga förmånliga ränteavdragsmöjligheter i Sverige så att basen för den svenska bolagsskatten minskar.

Regeringen införde begränsningsregler redan för tre år sedan. Nu skärps reglerna. Skatteverket ska alltså bedöma när ränteavdrag i skatteplaneringssyfte ska underkännas eller godkännas.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas