Äldreomsorgen kläms åt när kommuner sparar
Foto: Getty Images
Nyheter | Försämring

Äldreomsorgen kläms åt när kommuner sparar

Sämre scheman, vikariestopp, lägre bemanning och mindre portioner med halva mackor till de äldre. Så ser nedskärningarna ut i äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2024-03-11

Regionernas ekonomi har tagit nästan allt medialt utrymme när det gäller de pågående nedskärningarna i välfärden.

Men en bild av hur också äldreomsorgen drabbas kommer nu genom Kommunal som organiserar bland annat undersköterskor.

Deras arbetsplatsombud runt om i landet beskriver läget i en enkät med 2 781 svarande i 288 kommuner.

Inget utrymme

Hälften anger att politikerna har lagt besparingar som nu måste hanteras på äldreboenden och i hemtjänst.

– I äldreomsorgen som varit hårt pressad under en lång tid och inte har några marginaler är det väldigt allvarligt. Det finns inte utrymme för att göra besparingar. Det är obegripligt hur det ska gå ihop, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till Kommunalarbetaren.

Malin Ragnegård.

Det är den pressade ekonomin för kommuner och regioner som gör att en majoritet av kommunerna väntas göra nedskärningar under 2024.

De verksamheter där man kommer att spara mest är äldreomsorg och skola.

Pressen ökar

Fler än hälften av arbetsplatsombuden uppger att man kommer att få sämre scheman och att nedskärningar väntar. En tredjedel berättar om vikariestopp.

Förutom att äldre drabbas innebär nedskärningarna en stor press på möjligheterna att behålla personal, säger Malin Ragnegård.

– Jag möter både medlemmar som har sagt upp sig och de som funderar på att lämna. Det är ofta med en stor sorg. Många är ledsna över utvecklingen i det yrke som de skulle vilja vara kvar i.

Riskerar hälsan

Redan för två år sedan sa en majoritet av Kommunals medlemmar att de övervägde att lämna yrket.

– De tycker inte längre att det är värt att riskera sin hälsa och välja bort fritid och familjeliv.

Men hur ska kommunerna klara av äldreomorgen i dagens kristider?

– Jag fattar att kommunerna har de pengar de har. Även om de kan påverka budgeten till viss del är det inte ett ansvar kommunerna kan ta själva. Staten i form av regeringen måste gå in och stötta upp när det blir en sådan här extrem utveckling. Ytterst handlar det om vårt lands välfärd: Vilken omsorg ska vi ha? säger Malin Ragnegård till Kommunalarbetaren.

Skattehöjningar?

– Jag ser mycket väl att de kan behöva höja skatten. Det är klart att det ska upp på bordet innan de börjar med nedskärningar i kärnverksamheterna.

Så sparas det på äldreomsorgen

De vanligaste sparåtgärderna i verksamheterna enligt Kommunals arbetsplatsombud i äldreomsorgen:

• försämring av schema (64 procent).
• minskad personaltäthet (59 procent).

• att medarbetare förväntas ta hand om flera äldre under sitt arbetspass (40 procent).
• lägre kompetenskrav vid nyanställningar (32 procent).
• stopp för vikarier vid sjukfrånvaro (31 procent).

Källa: Kommunal

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-03-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas