”Regeringens budget en välfärdsslakt”
Nyheter | Oro

”Regeringens budget en välfärdsslakt”

Regeringens vårbudget får hård kritik från många håll. Välfärdskrisen är nu ett faktum, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-16

Fackförbundet Kommunal anser att regeringen bryter sitt löfte om att inte svika välfärden.

– Ulf Kristersson lovade att vården, skolan och omsorgen inte skulle lämnas åt sitt öde. Statsministern bryter tyvärr sitt löfte till alla de hundratusentals välfärdsarbetare som Kommunal organiserar, säger Malin Ragnegård.

Redan idag finns det stora brister i den svenska välfärden, vilket lett till att allt fler svenskar själva vårdar sina anhöriga och antalet spås växa i framtiden, framhåller Kommunalordföranden.

Hon pekar på att mer än var fjärde svensk i åldern 45 till 70 år hjälper en äldre anhörig minst en gång i veckan. Det enligt en undersökning gjord av Infostat på uppdrag av Kommunal.

Det innebär att drygt 840 000 svenskar vårdar en äldre anhörig.

Var fjärde person känner sig dessutom otillräcklig för att han eller hon inte kan hjälpa sin anhörige i tillräckligt stor utsträckning.

– Det visar på att omsorgsbehoven för den äldre är så pass stora att kommunen behöver ansvara för omsorgen, säger Malin Ragnegård.

Malin Ragnegård. Foto: Sören Andersson

Nästan sju av tio som vårdar en anhörig uppger att de hellre hade sett att den anhörige skulle få professionell omsorg framför anhörigvård.

Hårda siffror

Samtidigt visar statistik att allt färre får ta del av den kommunala äldreomsorgen.

Andelen som bor på särskilt boende bland personer som är över 80 år har halverats sedan 2000 enligt Rådet för kommunala analyser, från 22 procent till 11 procent.

Sysselsättningen

När välfärden brister behöver allt fler äldre få hjälp och omsorg av nära anhöriga. Det kan handla om att få mat och medicin men även att sköta hygienen eller hålla i vårdkontakter.

Det i sin tur påverkar sysselsättningen i samhället och riskerar att begränsa kvinnors arbetsförmåga, framhåller Kommunal.

Frihetsfråga

– Det här är en frihets- och jämställdhetsfråga. Välfärdsstaten är ju till för att vi själva ska få bestämma över våra liv samtidigt som våra anhöriga får en bra och kvalitativ omsorg.

– Men denna välfärdsslakt riskerar vi att vrida tillbaka klockan 50 år i jämställdhetsarbetet där kvinnor förväntades stanna hemma för att ta hand om barnen och de äldre, säger Malin Ragnegård.

Fler kritiker

När regeringen i höstbudgeten tog bort hela stödet till konsumentrörelsen reagerade många starkt.

Johanna Hållén.

– Vi fick höra att i ett stramt ekonomiskt läge var regeringen tvungen att prioritera Allmänna reklamationsnämnden, ARN. När nu ekonomin ser ljusare ut och regeringen tillför 16 miljarder i vårbudgeten hade vi förväntat oss att man skulle återställa stödet till konsumentorganisationer. Vi är minst sagt besvikna över att så inte sker, säger Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Fackförbundet Vision hävdar i likhet med Kommunal att satsningen på kommuner och regioner är otillräcklig och riskerar att leda till fortsatta nedskärningar och varsel, liksom en försämrad arbetsmiljö för personalen.

Veronica Magnusson, Vision.

– Ekvationen går inte ihop. Vi riskerar nu att få se fortsatta nedskärningar i socialtjänsten, sjukvården, äldreomsorgen och skolan, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– En alltmer pressad verksamhet leder till en sämre arbetsmiljö för personalen och risken är stor att fler väljer att lämna sin anställning. När befintliga medarbetare och dagens unga väljer bort välfärden som arbetsplats spelar det ingen roll vad lagstiftningen utlovar för sjukvård, socialt skyddsnät eller skola, säger Veronica Magnusson.

Dölj faktaruta

Kort om budgeten

På måndagen (15/4) presenterades vårändringsbudgeten. Totalt uppgår årets budgetförslag till 17,3 miljarder kronor.

Enligt regeringen syftar den ekonomiska politiken till att ”lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och bättre välfärd” i takt med att inflationen sjunker.

– Vi stärker sjukvården genom ökade resurser till regionerna och satsningar för fler jobb, hävdar finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Elisabeth Svantesson (M).

När det gäller vården hänvisar hon till de 6 miljarder kronor som tilldelas regionerna och som regeringen gav besked om den 4 mars.

Ett stöd för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal ska kunna undvikas och för att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi, hoppas regeringen.

– Samtidigt vidtas ytterligare åtgärder för att stödja en effektivisering av vården och för att säkerställa att patientnära verksamhet prioriteras, säger Elisabeth Svantesson.

Andra satsningar i budgeten går till kommunikationer (2 miljarder), rättsväsende (1,5 miljarder) och försvaret (knappt 1 miljard). Även skolan får en förstärkning (630 miljoner).

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas