Äldreomsorgen: ”Högre ambitioner är inte gratis”
Eva Eriksson saknar satsningar på äldreomsorgen.
Nyheter | Kritik

Äldreomsorgen: ”Högre ambitioner är inte gratis”

Regeringen måste ge ett ekonomiskt stöd om äldreomsorgen ska utvecklas. Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till vårbudgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-17

Mycket saknas i regeringens vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition, menar Eva Eriksson.

Visst är det välkommet med 6 miljarder till vården, men det räcker inte med korta åtgärder.

– Utöver kortsiktiga tillskott behövs långsiktiga förändringar av vårdens styrning och arbetssätt, säger Eva Eriksson och pekar på flera strukturella behov i vården.

– Den särskilda satsningen på psykisk hälsa och suicidprevention, genom nationell stödlinje och ekonomiskt stöd till ideella organisationer, är bra. Men behovet av psykiatrisk vård som man kan lita på är stort. Därför krävs att både staten och regionerna agerar för att motsvara behovet.

Vaccinationsprogram

Hon pekar också på att regeringen fortfarande inte föreslår ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

– Vaccinationer är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbygga ohälsa och ett nationellt program skulle utjämna dagens ojämlikhet beroende på regionernas inställning.

Måste ge pengar

Eva Eriksson inriktar också sin kritik av vårbudgeten på äldreomsorgen.

Hon påminner om att regeringen tidigare har aviserat att äldreomsorgens verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som SPF Seniorerna har krävt under lång tid.

Men en sådan dramatisk förbättring av äldreomsorgen är inte gratis.

– Utvecklingen av äldreomsorgen liksom hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård med primärvården som nav måste adresseras även ekonomiskt, säger Eva Eriksson.

Paradigmskifte

Det handlar om en grundläggande förändring som måste ges utrymme i kommande budgetar och som borde ha fått plats i vårbudgeten.

– I syfte att förbereda detta paradigmskifte och säkerställa kompetensförsörjningen kommer äldreomsorgen att behöva startstöd för att möta dessa krav på höjd kvalitet. Motsvarande stöd behövs för hälso- och sjukvårdens utveckling. Primärvården måste stärkas om sjukvården ska bli verkligt tillgänglig för alla äldre, avslutar Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas