Mer pengar till vården stoppar inte varselvåg
Foto: Getty Images
Nyheter | Besked

Mer pengar till vården stoppar inte varselvåg

Regionerna får sex miljarder kronor extra till vården. Pengarna ska i första hand användas till att undvika uppsägningar av vårdpersonal.

Jan Arleij
Publicerad 2024-03-05

Det beskedet gav regeringen på en pressträff på måndagen (4/3).

Tillskottet till vården är en del av den kommande vårändringsbudgeten som läggs fram i sin helhet den 15 april.

Kraftigt ökade pensionskostnader till följd av inflationen utgör enligt regeringen huvudorsaken till regionernas pressade ekonomi, något som lett till underskott och i vissa regioner även varsel av personal.

– Nu tar staten sin del av ansvaret. Vi vet att pengarna behövs, men det är alltid och ytterst 21 regioners ansvar att fatta beslut för just sin del av verksamheten, sa statsminister Ulf Kristersson (M).

Trodde på mer

Från många håll kommer kritik mot att 6 miljarder inte alls räcker till för att effektivt kunna stoppa nedskärningar av personal.

Exempelvis från Värmland, där man ska minska personalen med 750 personer.

– Jag hade trott på mer än 6 miljarder utifrån vad statsministern har sagt om att vi inte skulle behöva säga upp hälso- och sjukvårdspersonal, säger Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Värmland till Dagens Samhälle.

– Jag är naturligtvis glad för det vi får, även om jag tycker att det är alldeles för lite för att kunna behålla personalen.

Kortsiktigt stöd

Hon kritiserar att regeringen endast ger ett tillfälligt tillskott.

– Vi kan ju inte stoppa våra planer på att minska personal på lång sikt med kortsiktiga pengar.

Fler åtgärder från regeringen

Vid sidan om de 6 miljarderna ska ett åtgärdspaket angripa sjukvårdens strukturella problem. Det består av tre delar:

  1. Regioner får stöd för effektivisering inom hälso- och sjukvården. – En effektivitetsdelegation ska snarast inrättas.
  2. Regionernas användning av medel ska granskas hårdare. – Fokus på resursutnyttjande, kostnadseffektivitet och effektiviseringspotential.
  3. Bättre statlig styrning. – Arbetet med nationell vårdförmedling intensifieras. – Personal ska nyttjas mer effektivt ur ett nationellt perspektiv. – Förslag på insatser som ska korta vårdköerna.

Källa: Regeringen

Dölj faktaruta

Sveriges Kommuners och Regioners ordförande Anders Henriksson (S) välkomnar regeringens 6 miljarder, men konstaterar att SKRs prognos för 2024 är ett underskott på 24 miljarder.

– Det är klart att 6 miljarder kommer att hjälpa. Men behoven är större än så, regionerna kommer att behöva fortsätta att vidta åtgärder.

Anders Henriksson.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog:

– På marginalen kan en del minska sina varsel eller neddragningar, men de flesta regioner kommer behöva minska antalet anställda.

– Även nästa år ser det ut att bli ett underskott i regionerna.

SPF Seniorerna: Det krävs mer

SPF Seniorerna välkomnar beskedet om mer resurser till hälso- och sjukvården. Men på sikt behövs en större reform. Det säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Beskedet om 6 extra miljarder till regionerna har betydelse på kort sikt, fortsätter Eva Eriksson.

– Men det understryker också på nytt statens bristande styrning över hälso- och sjukvården och statens svårigheter att lösa vårdens grundläggande problem med otillräcklig tillgänglighet och stora variationer i kvalitet.

Därför är också beskedet om att också inrätta en så kallad Effektivitetsdelegation välkommet.

– En sådan granskning kan vara regionerna till omedelbar hjälp.

Men insatserna och åtgärderna räcker inte för att långsiktigt lösa sjukvårdens problem, menar Eva Eriksson.

– På sikt krävs en strukturreform liknande Norges där Riksrevisionens mandat utvidgas att även omfatta regionernas ekonomi och verksamhet.

Regeringens åtgärdspaket för stärkt sjukvård innebär enligt SPF Seniorernas förbundsordförande också råg i ryggen för den pågående Vårdansvarskommittén, som ska lämna förslag om ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem.

– Vi ser fram emot skarpa förslag från kommittén, säger Eva Eriksson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-03-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas