Äldreomsorgen: privat eller kommunalt spelar liten roll
Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Granskning

Äldreomsorgen: privat eller kommunalt spelar liten roll

Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen. Men några stora skillnader i kvalitet mellan privat och offentlig äldreomsorg kan tillsynsmyndigheten inte hitta.

Publicerad 2012-05-30

Enligt rapporten verkar kommunala utförare vara något bättre när det gäller personaltäthet, utbildning och boendestandard.

Samtidigt tycks enskilda utförare vara bättre på att göra riskbedömningar för att förebygga trycksår hos äldre eller ge äldre möjlighet att få välja mellan två maträtter.

– Det finns små skillnader, men de är inte entydiga, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Däremot tycks det alltså finnas ett samband mellan storleken på ett boende och hur nöjda de äldre är.
– Mindre enheter har fler nöjda äldre och anhöriga än större enheter, oavsett om de bedrivs i enskild eller kommunal regi, säger Lars-Erik Holm.

Outforskat område
Rapporten visar att det finns små skillnader i kvalitet när enskilda utförare som är vinstdrivande jämförs med dem som är icke-vinstdrivande. Socialstyrelsen har heller inte funnit att den ena eller andra driftformen drar på sig fler anmälningar enligt lex Maria, lex Sarah eller från enskilda personer.

– Detta är ett outforskat område. Det behövs fler nationella studier, både om skillnaden mellan enskilda och kommunala utförare samt effekter av konkurrensutsättningen, säger Lars-Erik Holm.

Borde söka tillstånd
Idag behöver enbart enskilda verksamheter tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva ett särskilt boende för äldre. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanningen och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande.

– Men jag tycker att de som bedriver äldreomsorg i kommunal regi borde ha samma krav på sig. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre, säger Lars-Erik Holm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

I slutet av december fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka om det finns skillnader i vården och omsorgen om äldre beroende på om verksamheten drivs i enskild eller kommunal regi.

Rapporten – ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? – en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” – bygger på analyser av flera olika datamaterial och tidigare studier.

Du hittar hela rapporten här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas