Nyheter

Så ska vården bli jämlik

Tillsätt en nationell kommission för att göra vården mer jämlik. Den uppmaningen riktar Socialstyrelsen till regeringen.

Publicerad 2012-01-10

Efter att ha gjort en ny kartläggning av skillnaderna framstår problemen som lika stora eller större än tidigare.
Faktorer som bostadsort, ålder, kön och eventuella funktionshinder har stor betydelse för vilken vård patienterna får.

Stora skillnader
När det gäller äldrevården pekar Socialstyrelsens analys på en rad orättvisor. Det gäller att bo på rätt äldreboende i rätt län för att få den bästa vården. Två missförhållanden sticker ut:
•    Den tid som avsätts för läkare att besöka äldreboenden varierar både mellan olika län och inom länen.
•    Det finns även stora skillnader när det gäller möjligheten för äldre i särskilt boende att få sina läkemedelsordinationer genomgångna av läkare.

Kvinnor mer utsatta
Flera studier av äldres läkemedelsanvändning visar att äldre kvinnor något oftare ordineras läkemedel som kan orsaka förvirring och fall jämfört med män i samma åldersgrupp, framhåller Socialstyrelsen.

Utbildning har betydelse
Äldre med enbart grundskoleutbildning löper också större risk att behandlas med riskfyllda kombinationer av läkemedel.
Högutbildade äldre får oftare nyare läkemedel mot demens utskrivna jämfört med lågutbildade.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslag finns framme

I rapporten ”Ojämna villkor för hälsa och vård” lämnar Socialstyrelsen förslag på vad olika aktörer bör göra för att vården ska bli mer jämlik.

Ett exempel: Den planerade översynen av läkarutbildningen bör ta hänsyn till att det i framtiden behövs mer kompetens inom områden som psykisk ohälsa, äldre vård och inom primär och närsjukvård.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas