Kommunen får nog av bristerna – tar över äldreboendet
Nyheter | äldreomsorgen

Kommunen får nog av bristerna – tar över äldreboendet

Efter flera brister i kvaliteten på ett äldreboende i Örebro tar nu kommunen över driften. Det blir den tredje utföraren på ett år för personerna på boendet.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-26

– Man ska ha ett gott liv på äldre dagar. För mig är det viktigt att man ska få åldras med värdighet. Jag ser allvarligt på de brister som framkommit i utredningen. Vi måste säkra upp en god vård och omsorg, därför tar vi över driften av Berggården, säger Marie Brorson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd i ett pressmeddelande.

Det handlar om äldreboendet Berggården som i höstas fick allvarlig kritik från både kommunen och Inspektionen för vård och omsorg. Boendet var kraftigt underbemannat och det fanns brister både i dokumentationen och kommunikationen med anhöriga, skriver Dagens Samhälle.

Norlandia, som drev boendet då, fick inget föreläggande av Ivo eftersom Humana vunnit den senaste upphandlingen och skulle ta över som ny utförare vilket också skedde 1 oktober.

Men nu visar en utredning som Örebro kommun gjort att det fortfarande finns flera kvalitetsbrister på boendet. Kommunen riktar även skarp kritik mot Humana.

”Dessutom är förtroendet för Humana starkt rubbat då de lämnat missvisande uppgifter till kommunen om genomförda åtgärder”, skriver kommunen i sitt beslut.

Oförstående till kritiken

Anders Broberg, affärsområdeschef för Humanas äldreomsorg, ställer sig oförstående till kommunens kritik.

– Vi ställer oss helt frågande till att vi medvetet skulle påstått något vi inte har täckning för. Om det skulle vara något som sedan förändrats, det vill jag låta vara osagt, men att vi medvetet skulle ha informerat felaktigt, det ställer vi oss helt frågande till, säger Anders Broberg till Nerikes Allehanda.

Han menar att bristerna var större än förväntat när de tog över driften.

Medarbetarna erbjuds fortsatt anställning

– Vi har aldrig förnekat att det finns brister. Tvärtom har vi från dag ett jobbat med en handlingsplan för att komma till rätta med brister, brister som vi inte visste i förväg. I kommunens rapport fanns det inga uppgifter om brister så vi planerade för ett vanligt övertagande. Några veckor innan vi skulle ta över förstod vi att det fanns mycket mer omfattande brister, bland annat över tio obemannade schemarader. Verksamheten var något helt annat än vi kunnat förvänta oss, säger Anders Broberg till Nerikes Allehanda och menar att det är olyckligt att det sker med så kort varsel och att saker och ting har blivit bättre sen de tog över.

Kommunen tar över driften från och med 16 maj.

– Örebro kommun arbetar nu intensivt med att förbereda övertagandet för att det ska bli så smidigt och bra som möjligt för såväl boende som anställda och för att skapa hållbara lösningar på längre sikt. Medarbetare på Berggården kommer att erbjudas en fortsatt anställning med Örebro kommun som arbetsgivare, säger Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd, i pressmeddelandet.

Kommunens lista över Humanas sex avgörande brister

  1. Humana har inte kunnat identifiera eller hantera behov och brister på Berggården.
  2. Handlingsplaner har inte följts.
  3. Genomförda åtgärder har varit bristfälliga och otillräckliga.
  4. Humana har varken levt upp till gällande lagar och förordningar eller följt kommunens och Region Örebro läns riktlinjer, som dokumentation av hälso- och sjukvård eller avvikelsehantering.
  5. Kommunens förtroendet för Humana är starkt rubbat då vårdbolaget lämnat missvisande uppgifter till kommunen om genomförda åtgärder.
  6. Det finns redan nu risker för patientsäkerheten. Kommunen bedömer att Humana inte klarar av att komma till rätta med bristerna inom skälig tid.

Källa: Nerikes Allehanda

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas