”Ovarsam digitalisering stänger människor ute”
Foto: Getty Images
Nyheter | Utanförskap

”Ovarsam digitalisering stänger människor ute”

Alldeles för lite görs för att stoppa att många äldre ställs utanför samhällslivet på grund av digitaliseringen. Det menar SPF Seniorerna som hoppas få fart på frågan under valåret.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-23

Det digitala utanförskapet lär bli ett allt hetare ämne i den svenska samhällsdebatten – och inte minst i de stundande kommunala valrörelserna. SPF Seniorerna drog ett rejält strå till stacken när man arrangerade en heldags djupdykning i ämnet på tisdagen (22/3).

SPF Seniorerna i Gästrikland och Hälsingland gjorde det när man tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Gävleborg bjöd in till zoom-konferensen ”Digital delaktighet – en demokratifråga”.

En av huvudtalarna var Berndt Ericsson, utbildningsansvarig för SPF Seniorerna Gästrikland och ledamot i SPF Seniorernas förbundsstyrelse.

Han pekade på en lång rad brister som samhället nu har bråttom att åtgärda: från bristande samordning på regeringsnivå till att kommuner inte för samtal värda namnet med seniororganisationer om äldre som ställs utanför den snabba digitala förändringen av samhället.

Saknar svar

Vilka står utanför det digitala samhället och varför? Var ligger ansvaret för det livslånga lärandet utifrån ett samhällsperspektiv? Det är frågor som ansvariga politiker tycks sakna svar på, menade Berndt Ericsson.

– Problemet gäller inte bara stora grupper av seniorer utan också många funktionsnedsatta, nyanlända och även ekonomiskt utsatta grupper som helt enkelt inte har råd att hänga med i att skaffa de digitala verktyg som behövs.

Berndt Ericsson.

– SPF Seniorerna har bland annat framfört till regeringen att enskilda seniorer måste ha råd att uppdatera den utrustning som krävs. Det och många andra problem kräver åtgärder som behöver samordnas på regeringskansliet. Det saknas en sådan samordning.

Det finns aktörer i samhället som inte tar sitt ansvar, för att överbrygga den digitala klyftan mellan stora grupper medborgare, fortsatte Berndt Ericsson.

– Biblioteken har en nyckelroll och på många håll gör man stora insatser. Men de bygger ofta på eldsjälars insatser och inte på genomtänkta kommunala strategier.

En del kan, men långt ifrån alla.

Forskning och rapporter presenterades under dagen. De visar att en stor del av den äldre befolkningen saknar digital kompetens och behöver stöd för att inte hamna i ett utanförskap.

– Digital delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och inkludering, konstaterade moderatorn Terese Raymond som också är nationell samordnare för det så kallade Digidelnätverket.

Olika världar

– Vi lever i olika världar. Nyligen talade jag med en äldre kvinna som reagerade på hur SVT kunde bjuda in till efterfest under melodifestivalen och hänvisa till SVT Play. För henne innebar det en känsla av uteslutning, av att inte vara bjuden.

Hon pekade bland annat på svårigheter för seniorer och andra berörda att veta var och hur man kan söka hjälp med frågor och praktiska teknikproblem.

Tydlig forskning

Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, forskar på vad som händer när olika verksamheter eller aspekter av livet digitaliseras. Han redogjorde för resultaten av sex års forskning om digitala medier i äldres vardag.

Bilden av ett stort utanförskap bekräftades. 15 procent av 65-plussarna säger sig aldrig använda internet. Sammanlagt 20 procent står utanför de digitala tjänsterna. Det blir 400 000 personer.

– Den här situationen beror på att samhällets digitaliseringsstrategi inte har formulerats mot en solid kunskapsbakgrund om medborgarnas möjligheter och önskemål att kommunicera via digitala plattformar. Det är alldeles uppenbart, sa Dino Viscovi som också konstaterade att samhället kräver av oss att vi ska ha minst två apparater. En platta och en smartphone, som i allmänhet dessutom är utfasad efter fyra år.

Ju äldre vi blir desto sämre är apparaterna anpassade för vår syn och motorik, fortsatte Dino Viscovi (bilden).

– Tekniken har inte blivit lättare, trots att det har utlovats i 25 år. Det här är inte som att lära sig skriva eller cykla.

Medborgarskap

Att vara frånkopplad innebär en försvagning av alla aspekter av medborgarskapet, det civila, politiska och sociala medborgarskapet, sa Dino Viscovi.

– Det leder dessutom ofta till en upplevd skamkänsla. Bara genom att jag berättar om detta när jag är ute och föreläser är det många som känner en börda lyftas från deras axlar, helt enkelt för man har upplevt det som så genant.

Gapet mellan seniorer som behärskar den digitala tekniken, ibland kallade silversurfare, och de som står utanför har fördjupats av pandemin.

– Pandemin fick inte igång fler icke-användare. Dessutom blev de utestängda från hjälpande händer. De som redan var inkluderade har däremot kunnat växla upp.

Stänger ute

En förklaring till att samhället har försatt sig i dagens situation är en stor naivitet från beslutsfattarnas sida.

– Det har funnits en aningslöshet i tron att det ska bli billigare för samhället och bättre för medborgarna. Effekten av en ovarsam digitalisering blir i stället att man stänger människor ute.

De politiska partierna lyssnar ofta noga på när problemen beskrivs, menar Dino Viscovi.

– Ingen avfärdar våra siffror och våra invändningar som trams. Man inser allvaret. Det ger förutsättningar för förbättringar, avslutade Dino Viscovi hoppfullt.

Inte bara Sverige

Magnus Svensson, regionråd (C) och kultur- och kompetensnämndens ordförande i Region Gävleborg inledde och avslutade dagen, som också utgjorde en del av den europeiska satsningen All Digital Week med målsättningen att stärka lokal digital kompetens i Europas länder.

Kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner med ansvar inom kultur, bibliotek, äldreomsorg, IT och vuxenutbildning var målgrupp för temadagen.

Hård kritik från SPF Seniorerna

Hans Ström, SPF Seniorernas distriktsordförande för Gästrikland, var nöjd med arrangemanget men missnöjd, för att inte säga djupt besviken på sina lokala politiker.

– Ingen enda politiker från kommunfullmäktige i Gävle kommun tyckte att detta var någonting att fästa avseende vid eftersom man trots inbjudning redan i december 2021 inte deltog i konferensen.

Hans Ström.

– Det är tydligen så att våra folkvalda politiker inte tycker att digitaliseringen och därmed sammanhängande utanförskap är något att bry sig om, säger Hans Ström som nu genom debattinlägg ska försöka protestera via lokala medier.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas