Vården: De äldsta får inte frågan
Foto: Getty Images
Nyheter | Ojämlikhet

Vården: De äldsta får inte frågan

Det finns risk för att vi övervärderar den digitala teknikens användbarhet för äldre patienter. Detta eftersom utvärderingar av tekniken ofta lämnar de äldsta utanför.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-03

Äldre som deltar i forskning om digital teknik inom hälso- och sjukvården är ofta yngre äldre, med bättre hälsa och som är mer digitalt rustade än de äldre äldre.

Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Slutsats: Det finns en risk för att vi överskattar den digitala teknikens positiva effekter i vården.

– Forskare som gör utvärderingar om digital teknik inom vården bör bredda urvalet så att fler kategorier av äldre deltar. Det kommer att spegla användarna av tekniken bättre, säger Arianna Poli, doktor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Bör kontrollera

I sin nya avhandling visar hon att när för få äldre personer med sämre hälsa, i mycket hög ålder och med lägre digital kompetens deltar blir studieresultaten sannolikt partiska och överpositiva.

Arianna Poli.

– Forskare bör alltid kontrollera vilka grupper av äldre som är underrepresenterade i en studie och antingen försöka förbättra urvalet genom rekryteringsstrategier eller använda exempelvis viktning för att korrigera partiska resultat, säger Arianna Poli.

Allt viktigare

Digitala verktyg för receptförnyelse, tidsbokning och digitala möten spelar en allt viktigare roll inom vården.

Men alla äldre har inte samma tillgång till, eller kunskap om hur de tekniska verktygen används.

Ändå är det alltså i hög grad yngre äldre som deltar i forskning om digitala verktyg i vården.

– Från litteraturen vet vi att deltagande i forskning generellt sett är ojämlik. Jag ville se om det förekommer i forskning om digital teknik också, säger Arianna Poli.

– Effekten av ojämlikheten är att resultaten kan bli överdrivet positiva om studierna missar de äldsta, sjukaste eller de som har lägst teknisk kompetens.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas