Äldre förlorare när vården ställde om
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Äldre förlorare när vården ställde om

För att möta pandemin ställde primärvården om till digital vård. Då minskade äldres vårdbesök kraftigt. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-17

Det är Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning som har jämfört besöken i primärvården som befolkningen i Region Stockholm gjorde 2018 med pandemiåret 2020.

Resultaten visar att pandemin fungerade som en katalysator för telemedicinska konsultationer i primärvården.

Antalet telemedicinska konsultationer ökade dramatiskt under den första vågen av pandemin, samtidigt som antalet ansikte mot ansikte-konsultationer minskade, skriver Karolinska Institutet på sin hemsida.

Men användningen av telemedicin var alltså ojämnt fördelad över åldersgrupper. Äldre individer, som hade den största minskningen av personliga konsultationer, hade den lägsta användningen av telemedicin.

Stor nedgång

65-plussarna, den grupp som gör flest besök i primärvården, minskade sina fysiska läkarbesök med 43 procent mellan 2018 och 2020, medan de digitala besöken ökade marginellt.

Sammantaget innebär det att de äldsta patienterna minskade sina primärvårdsbesök hos läkare med 38 procent och hos sjuksköterska med 24 procent.

Digitalisering

Förklaringarna till nedgången i äldres vårdbesök kan vara flera.

– Antingen beror det på att äldre patienter inte har ett vårdbehov som lämpar sig för digitala vårdbesök. Men de kanske inte vill eller har möjligheten. Det krävs ofta bank-id och en viss datorvana, säger Cecilia Dahlgren, hälsoekonom och doktorand på Karolinska institutet i en kommentar till DN.

Cecilia Dahlgren.

– Det är viktigt att bära med sig när vården digitaliseras, så att inte stora grupper hamnar utanför.

Unga ökade

Individer i åldersgruppen 19-25 år ökade sin användning av telemedicinska konsultationer till den grad att deras totala antal primärvårdskonsultationer var högre 2020 än 2018.

Sett till åldersspannet 18-45 år totalt så minskade visserligen de fysiska vårdbesöken, men de digitala så kallade utomlänsbesöken ökade samtidigt så kraftigt att gruppen totalt sett konsumerade mer primärvård under 2020 än tidigare.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas