80-åriga Gunilla tvingas att riskera sitt liv
Foto: Getty Images
Nyheter | PANDEMIN

80-åriga Gunilla tvingas att riskera sitt liv

80-åriga Gunilla Svärd i Göteborg nekas att få hemtjänst av vaccinerad personal.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-15

Detta trots att hon har kraftigt nedsatt immunförsvar efter en canceroperation.

– Jag har kämpat mig igenom en cancer och en operation och står här och känner att det är fantastiskt med livet! Här får jag massor med dagar och kanske till och med något år till, eller mer, och får uppleva mina barn och barnbarn. Då kan jag ju inte dö i corona, säger Gunilla Svärd till Göteborgs-Posten.

Hennes psoriasis- och diabetessjuke make Rune är ännu mer skör. Han har också gått igenom en hjärtinfarkt och fått stroke ett flertal gånger.

Får samma svar

Gunilla har vänt sig till ansvariga för planeringen för hemtjänsten, till enhetschefen och slutligen också till chefen för hemtjänsten i Göteborg för att få vaccinerad personal till sitt hem.

Men det blir samma svar: ”Vi kan inte fråga personalen om de är vaccinerade” och ”Du behöver inte vara orolig, dessutom smittar vaccinerade lika mycket som ovaccinerade”.

Detta trots att hemtjänstens verksamhetsansvarige formellt har ett ansvar för att utarbeta rutiner som minimerar risken för smittspridning.

Snart fyra månader

Förvaltningen arbetar sedan i höstas med frågeställningar som rör vaccinstatusen hos personalen, och om man kan tillgodose vissa omsorgstagares behov av att möta endast vaccinerad personal.

– Vi fick i november i uppdrag från vår nämnd att utreda och redovisa förutsättningarna för att kräva vaccinationsintyg när man nyrekryterar personal och samtidigt se om det går att säkerställa att omsorgs- och vårdtagare som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig kan garanteras insatser av endast dubbelvaccinerad personal, säger Lotta Milleskog, HR-chef på äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen till Göteborgs-Posten.

Underlaget ska ligga på politikernas bord den 22 februari.

Allt fler dör

Smittspridningen i landets äldreomsorg är mycket stor, sedan omikronvarianten tagit över. Dödstalen på särskilda boenden är också de högsta på ett år, enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) statistik.

Igår måndag (14/2) kom FHM med rekommendationen att alla som bor på äldreboenden, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre bör vaccinera sig med en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och bygga upp ett långvarigt skydd, avtar med stigande ålder, slår myndigheten fast.

(UPPDATERAD 21/2)

”Fel att inte fråga personal”

– I artikeln om Gunilla som tvingas att riskera sitt liv saknar jag ett sakligt bemötande av påståendet från hemtjänsten att man inte får fråga om den anställde är vaccinerad.

Det säger C-H Segerfeldt, ordförande i SPF Seniorerna Tibble Täby och ledamot (L) i socialnämnden i Täby kommun.

– Man får visst ställa frågan, men den tilltalade behöver inte svara. Det är en väsentlig skillnad.

C-H Segerfeldt.

Om personen väljer att inte svara har arbetsgivaren möjlighet att omplacera, omorganisera eller vidta andra åtgärder som är adekvata och relevanta för uppdragets utförande, säger C-H Segerfeldt.

– Därmed får också arbetsgivaren indirekt möjlighet att sända hem vaccinerad personal till Gunilla, säger C-H Segerfeldt och lägger till att ”det finns tyvärr för många i den sociala omsorgen som inte lever upp till sina löften och möjligheter.”

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-15
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas