Högsta dödstalen sedan vaccineringen kom igång
Foto Getty Images
Nyheter | pandemin

Högsta dödstalen sedan vaccineringen kom igång

De högsta dödstalen i covid-19 under en vecka sedan januari förra året. Så såg det ut nu i februari enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Trots att smittspridningen minskar.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-03-11

Nej, pandemin är inte över även om restriktionerna har hävts och smittspridningen minskar.

Det har även Folkhälsomyndigheten påtalat vid ett flertal tillfällen och inom bland annat äldreomsorgen fortsätter testning och smittspårning.

– Det är viktigt att man har en fortsatt hög beredskap inom hälso- och sjukvården och omsorgen. En god följsamhet till hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Genom att fortsätta med nationell övervakning och testning inom vård och omsorg kan vi se förändringar i smittspridning och vårdbehov, och även upptäcka nya virusvarianter, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande nyligen från Folkhälsomyndigheten.

Så ser statistiken ut

Enligt Folkhälsomyndighetens siffror har dödsfallen stigit de senaste veckorna, fram till och med vecka 7, 14-20 februari.

Så här ser dödstalen ut från och med vecka 50:

Vecka 50: 44
Vecka 51: 41
Vecka 52: 68
Vecka 1: 125
Vecka 2: 165
Vecka 3: 227
Vecka 4: 285
Vecka 5: 341
Vecka 6: 311
Vecka 7: 355

För att hitta fler dödsfall per vecka måste vi gå tillbaka till vecka 4 förra året, 23-31 januari, då 389 avlidna inrapporterades.

Då hade vaccineringen av de äldsta kommit igång och efter det har siffrorna varit lägre Fram till nu. De högsta dödstalen per vecka under hela pandemin har varit 664 och 663, det var vecka 15 2020 och vecka 53 2020.

Är en fördröjning

Av de 355 bekräftade fallen vecka 7 hade 221 personer hemtjänst eller bodde på äldreboenden. Medelåldern vecka 4-7 var 79 år bland ovaccinerade och 83 år bland vaccinerade.

Även om smittspridningen är fortsatt hög så minskar den, även bland äldre och på äldreboenden.

Däremot kommer det att dröja ytterligare en tid innan den minskade smittspridningen gör att antalet avlidna med covid-19 minskar. Detta eftersom det finns en fördröjning i tid från insjuknande till dödsfall och även en fördröjning när det gäller inrapporteringen av dödsfall, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande på torsdagen.

Vill öka vaccinationstakten

– Vi ser en tydlig nedåtgående trend för smittspridningen i Sverige. Samtidigt är mörkertalet större än tidigare, eftersom testningen har minskat. Den koncentreras nu till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, där den bedöms göra mest nytta för att minska riskerna för vidare smittspridning och skydda de sköraste grupperna från allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Folkhälsomyndigheten skriver också att även om smittspridningen minskar finns ett fortsatt behov av att öka vaccinationstakten och att fler tar de påfyllnadsdoser de erbjuds.

Drygt en miljon ovaccinerade

– Även om pandemin har gått in i en ny fas med minskad smittspridning så pågår den fortfarande. Därför är det fortsatt viktigt att vaccinera sig mot covid-19 för att skydda sig själv och andra, och för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Genom en hög vaccinationstäckning är befolkningen också bättre rustade att stå emot nya smittvågor och virusvarianter, säger Britta Björkholm.

I Sverige har över 84 procent över tolv år tagit två doser. Bland de som är över 18 år har 61 procent fått en tredje dos men fortfarande är det drygt en miljon människor som inte tagit sin första dos.

Läs också
Jan Hagberg
Publicerad 2022-03-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas