Regeringen: Det finns inga anteckningar
Foto: Getty Images
Nyheter | Krishantering

Regeringen: Det finns inga anteckningar

UPPDATERAD Socialutskottet godtar inte socialminister Lena Hallengrens (S) besked i riksdagen om handlingar till Coronakommissionen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-19

– Jag kan inte få in i mitt huvud att det inte finns några mötesanteckningar från samordningsgruppen med statssekreterare, säger utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) till TT.

Acko Ankarberg.

Det var i fredags (14/1) som Moderaterna kallade Lena Hallengren till socialutskottet. Detta sedan Coronakommissionen nekats att ta del av handlingar från regeringskansliet med koppling till pandemin.

Efter tisdagens (18/1) möte i socialutskottet var även Moderaternas talesperson Camilla Waltersson Grönvall (M) mycket kritisk.

Camilla Waltersson Grönvall.

– Intrycket är att man fortsätter att mörka. Man hävdar att man bistått kommissionen på alla vis, men det kan knappast vara skälet till att kommissionen tvingades gå ut offentligt och säga att man har svårt att slutföra sitt arbete för att man inte får den information man begärt, säger hon till TT.

149 möten

Mycket av kritiken handlar om den grupp av statssekreterare som träffats ofta och regelbundet och haft till uppgift att samordna regeringens arbete under pandemin, gruppen för strategisk samordning (GSS).

Gruppen ska ha sammanträtt 149 gånger. Coronakommissionen har begärt att få ut relevanta handlingar från mötena, men fått nej med motiveringen att det inte skulle finnas varken mötesprotokoll eller mötesanteckningar.

Lena Hallengren.

Det beskedet gav också Lena Hallengren till utskottet.

Enligt Acko Ankarberg Johansson var beskedet från socialministern i stället att Coronakommissionen får del av allt som de kan få del av.

– Men brevväxlingen mellan kommissionen och regeringskansliet visar ju att det inte stämmer.

Allvarligaste frågan

Coronakommissionen har vid flera tillfällen begärt att få ta del av minnesanteckningar, loggböcker och annan dokumentation som gjorts av befattningshavare inom regeringskansliet med koppling till pandemin.

– Den allvarligaste frågan är att det inte finns någon sådan dokumentation. Vad har man då en sån här krisledningsgrupp till? Det måste ju finnas noteringar om vilka överväganden man gjort och hur man ska gå vidare, säger Acko Ankarberg Johansson.

”Försöker mörka”

Camilla Waltersson Grönvall riktar hård kritik mot Socialdemokraterna för att sätta sina egna intressen framför landets.

– Det är väl ingen som på allvar tror att GSS-gruppen har fattat livsavgörande beslut och att det inte på något sätt finns dokumenterat. Det är uppenbart att man försöker mörka de här anteckningarna, säger hon.

Minnesanteckningar

Det är bland annat på grund av bristen på mötesanteckningar som kommissionen efterfrågat minnesanteckningar från enskilda tjänstemän.

Här är alltså regeringskansliets besked att man inte förfogar över dessa.

”Står till förfogande”

På frågan om hur Lena Hallengren ställer sig till oppositionens kritik svarade Lena Hallengren i SVTs Aktuellt på tisdagskvällen att hon inte tror att det finns så mycket hon kan säga ”som lugnar Moderaterna”.

– Däremot hoppas jag verkligen att Coronakommissionen upplever att vi ger dem den information de behöver, fortsatte socialministern.

– Är det så att det saknas och finns luckor som kommissionen vill fylla så vill jag säga att jag själv och andra står till förfogande.

Dessa handlingar har lämnats ut

Regeringen uppger att Coronakommissionen har fått del av bland annat följande handlingar:

• Underlag från arbetet med mål och strategi för regeringens hantering av coronapandemin.

• Underlag från analysarbetet med anledning av utlåtanden från externa experter där fokus för arbetet enligt beställningen var ett positivt och ett negativt scenario för pandemins utveckling.

• Utvärdering av hanteringen av coronapandemin på kansliet för krishantering (KH) på regeringskansliet.

• KH:s loggbok och krisdagbok.

• Rapporter om smittspridningen från ambassaderna i Rom, Wien och Reykjavik 200201–200311.

• Grafiska lägesbilder och lägesbilds-pm från januari till april 2020.

• Planeringsunderlag för sommar och höst 2020.

• Powerpoint-bilder gällande strategiska diskussioner om covid-19 under mars-maj 2020.

• Mål och scenarier februari 2020-juni 2021.

• Inom kort får kommissionen även ta del av intern e-post skickad mellan vissa statssekreterare och presschefen under våren och hösten 2020.

Källa: Regeringskansliet

Dölj faktaruta

L och KD: Ge kommissionen mer tid

I en skriftlig kommentar till SvD säger Lena Hallengren att det är ”självklart för regeringen att vara transparent så att kommissionen kan göra sin granskning”.

Socialdepartementet har gett kommissionen möjlighet att ta del av de handlingar som departementet förfogar över, försäkrar Lena Hallengren. När det gäller anteckningar som tjänstemän gjort skriver hon:

”Det förekommer att mötesdeltagare gör egna minnesanteckningar. Enligt etablerad praxis anses Regeringskansliet inte förfoga över denna typ av anteckningar. Det upp till varje enskild tjänsteman i vilken utsträckning noteringar förs inför, under och efter möten och de används endast till stöd för den enskildes minne. Denna praxis bygger på tjänstemannabedömningar och det är inte ett politiskt beslut.”

Liberalerna och Kristdemokraterna kräver nu att kommissionen om den begär det ska få mer tid för att slutföra sin utredning. Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg skriver till Dagens Medicin att partiet inte är främmande för att ge kommissionen mer tid. Även Centerpartiet anser att det vore rimligt om kommissionen anser att det behövs.

”Det har inte inkommit någon sådan förfrågan men skulle det göra det får regeringen ta ställning till det då”, skriver Lena Hallengren i sitt mejl till SvD.

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas