Coronakommissionen: Regeringskansliet nekar oss viktig information
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Coronakommissionen: Regeringskansliet nekar oss viktig information

Coronakommissionen får inte ta del av underlag om pandemihanteringen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-14

Om en dryg månad ska Coronakommissionens slutbetänkande presenteras.

Men regeringskansliet ger inte gett utredningen tillgång till allt material som behövs till granskningen.

I början av veckan begärde kommissionens huvudsekreterare Joakim Sonnegård för tredje gången att få ta del av loggar och minnesanteckningar från såväl handläggare som chefer som jobbat med krishanteringen, skriver Dagens Medicin.

”Störda och pressade”

Det handlar bland annat om krishanteringskansliets minnesanteckningar från tunga möten mellan berörda statssekreterare.

– Vi är störda och pressade av det faktum att regeringskansliets agerande har gjort att vi har fått än mindre tid för att fullfölja den uppgift som regeringen har gett kommissionen, säger Joakim Sonnegård till Sveriges Radio Ekot.

En förutsättning

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.

– Rent generellt så är kommissionen tillsatt för att gå till botten med hur pandemihanteringen gått till. Och då är det ju en förutsättning att man får tillgång till alla handlingar om hur den har skötts, säger han till Dagens Medicin.

Katja Anell, kanslichef på regeringskansliets krishanteringskansli, uppger att det inte alltid finns sådana anteckningar och att man enligt lag inte har någon skyldighet att lämna ut enskilda tjänstemäns minnesanteckningar till Coronakommissionen.

Regeringskansliet skriver så här i ett mejl till Ekot:

”Coronakommissionen har alltså fått del av en mycket stor mängd uppgifter och handlingar från Regeringskansliet. Men de personliga noteringar som tjänstemän eventuellt kan ha gjort till stöd för minnet är dock inte uppgifter som Regeringskansliet förfogar över. ”

Misslyckande

Coronakommissionens slutbetänkande ska läggas fram 25 februari. De tidigare två betänkandena har lett till en omfattande debatt om hur strategin att skydda äldre har misslyckats.

Experter ger Coronakommissionen rätt

– Det finns inget eget om man är statsanställd. Det är klart att det är regeringskansliets anteckningar om man som statsanställd deltar på ett arbetsmöte i tjänsten.

Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, om regeringskansliets tolkning att minnesanteckningar som krishanteringskansliets chefer och handläggare gjort är deras egna – och inte något som regeringskansliet förfogar över.

– Minnesanteckningar är i normalfallet inte att anse som allmänna handlingar, vilket innebär att de exempelvis inte behöver lämnas ut till allmänhet och journalister. Men nu handlar det om en kommission som i ryggen har en rättighet att få ut den information som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag, säger Olle Lundin till Dagens Medicin.

– Tillsätter man en kommission så ska den få uppgifter som den själva anser att den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Misstanken nu blir att regeringskansliet kan ha något att dölja.

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är också kritisk till regeringens agerande.

”Rent allmänt tycker jag det är märkligt att kommissionen inte får tillgång till all dokumentation som regeringskansliet har. Det skapar uppfattningen att regeringen har något som den vill dölja och det gagnar inte förtroendet för regeringskansliet”, skriver han i mejl till tidningen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-14
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas