Personal med covid-19 i hemmet får jobba ändå
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Personal med covid-19 i hemmet får jobba ändå

Regioner frångår regler om karantän för sin personal. Samtidigt ökar smittspridningen på landets äldreboenden kraftigt.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-18

Den fjärde pandemivågen slår hårt mot äldreomsorgen på flera håll i landet. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist sätter stor press.

Medarbetare runtom i landet tvingas avbryta semestrar, andra arbeta övertid och flera kommuner vädjar till och med till allmänheten om hjälp.

Ändå anser sig exempelvis Västra Götalandsregionen tvingade att låta anställda jobba i äldreomsorgen, trots att de har sjuka personer i covid-19 hemma.

Flera regioner

De anställda måste dock vara fullvaccinerade, symtomfria, ta snabbtest varje dag och hela tiden bära munskydd, för att minimera risken för smitta.

Regionerna Skåne, Uppsala och Örebro har agerat likadant, med hänvisning till sjukfrånvaron bland övrig personal.

Myndigheten godkände

I slutet av december öppnade Folkhälsomyndigheten möjligheten för viss vårdpersonal att trots smitta i hemmet komma till arbetet.

– Det här är en nödlösning när man inte kan lösa det på annat sätt, sa statsepidemiolog Anders Tegnell till Ekot.

Tio gånger fler

Samtidigt ökar smittan bland boende på äldreboenden kraftigt.

Enligt siffror från Socialstyrelsen (13/1) har antalet smittade på äldreboenden tiodubblats på två veckor.

Under vecka 1 registrerades 528 smittade på äldreboenden i Sverige, vilket är mer än dubbelt så många som veckan innan och alltså tio gånger så många som två veckor innan.

– Senast vi såg samma mängd smittade på äldreboenden var i början av 2021, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen till Ekot.

Färre dör

Äldrevården i Sverige drabbades hårt under både den första och andra vågen med ett stort antal dödsfall. Den tredje vågen under förra våren slog inte alls lika hårt.

Jämfört med de två första smittvågorna är antalet personer på äldreboenden som dött med covid-19 nu mycket färre.

Under vecka 1 har hittills 6 dödsfall med covid-19 på äldreboenden registrerats. Samma vecka för ett år sen dog 260 på äldreboenden och veckan när det var som värst under första vågen dog 400 personer.

– Det som är skillnaden nu är att de flesta är vaccinerade och har tagit dos 3. Så det vi kan se nu är att de inte blir lika sjuka som för ett år sen, säger Michaela Prochazka.

Under vecka 51 och 52 rapporterades 75 dödsfall i covid-19 i Sverige, varav 30 inom äldrevården.

Omikronvågen

Man är ännu inte uppe i högstanoteringen905 smittofall som registrerade på äldreboenden under vecka 50, 2020.

Inom hemtjänsten har smittan ökat långsammare, men under en längre tid: från 53 fall vecka 47 förra året till 555 fall vecka 1.

Ökningen i Stockholm stad: Under vecka 2 rapporterades nya covidfall på 29 av kommunens 81 äldreboenden och hos 15 av 84 hemtjänstaktörer.

Källa: Svenska Dagbladet

Dölj faktaruta

Här kan ovaccinerade få sparken

Ann-Margret Nilsson från SPF Seniorerna i Halland välkomnar att Hylte kommun nu kartlägger vilka i personalen på äldreboenden och i hemtjänsten som är ovaccinerade.

– Alla har rätt som personer att säga nej till vaccinering, men inom SPF Seniorerna anser vi anser att man har en skyldighet mot andra, säger hon till P4 Halland.

Kommunen har valt strategin att ovaccinerad personal kan omplaceras, eller i sista hand sägas upp.

Dölj faktaruta

SKR, Sveriges kommuner och regioner, uttrycker stor oro över situationen med smittspridningen bland personalen. Man bekräftar att det ofta är svårt att hitta vikarier.

Greger Bengtsson som är SKR:s samordnare för äldreomsorg uppger att över 90 procent av kommunerna har problem med personal.

Inte som sjukvård

Det leder till behov av prioriteringar som är olagliga.

– Den problematik som man har i äldreomsorgen skiljer sig från den i sjukvården. I sjukvården säger man att om det är ont om resurser eller personal så ska man prioritera den som har störst behov. Inom äldreomsorgen och socialtjänsten får man inte prioritera utan har du ett behov ska det tillgodoses, säger Greger Bengtsson till Dagens Medicin.

Första vågen

Men prioriteringar kan inte undvikas.

– Man har tagit lärdom av den första coronavågen och har planer på hur man ska hantera personalbortfall och vilka insatser man kan ställa in och inte. Det tråkiga är att det inte är förenligt med lagar och regler, säger Greger Bengtsson.

Så många har avlidit

Sedan pandemins start till och med den 10 januari 2022 har 16 388 fall av covid-19 bekräftats hos personer med hemtjänst (70 år eller äldre).
Hos personer som bor på särskilt boende är den siffran 18 299 fall till och med den 10 januari, enligt Socialstyrelsens siffror.
Bland dem med hemtjänst har 3 699 personer (70 år eller äldre) med covid-19 avlidit sedan pandemin inleddes. Bland personer på särskilda boenden har 5 798 personer avlidit med covid-19.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas