Oro finns kvar – äldre undviker söka hemtjänst
Foto: Getty Images
Nyheter | Rädsla

Oro finns kvar – äldre undviker söka hemtjänst

Många äldre tycks inte vara trygga nog att söka äldreomsorg. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-15

Under januari-juni 2021 har omkring 300 per månad och 100 000 personer 70 år och äldre sökt och fått hemtjänst för första gången, jämfört med knappt 340 per 100 000 personer motsvarande period 2019 – en minskning på 12 procent.

I början av pandemin syntes en kraftig nedgång av personer som sökte och fick äldreomsorg. Den nya analysen av första halvåret i år visar att andelen äldre som fått hemtjänst för första gången fortfarande ligger på en lägre nivå än 2019, konstaterar Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Rädda för covid

– En förklaring är att personer undvikit att ta hjälp från hemtjänsten av rädsla för covid-19. Det är positivt att vi nu kan se en viss återhämtning, men siffrorna speglar också att det trots vaccineringen finns kvar en oro för smittan, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Michaela Prochazka.

– Det är viktigt för hälsan och välmåendet hos både en själv och ens närstående att man känner sig trygg att ansöka om insatser från äldreomsorgen om man behöver det.

Västra Götaland

Socialstyrelsen följer löpande effekterna av covid-19, och tidigare analyser har visat att andelen äldre som fick hemtjänst för första gången minskade stort under pandemins första våg.

Minskningen syntes över hela landet under 2020. Stor smittspridning, höga dödstal med covid-19 och besöksförbud för anhöriga är viktiga förklaringar.

Under det första halvåret 2021 har andelen personer med hemtjänst visserligen ökat igen i alla regioner, utom Västra Götaland, men myndighetens nya analys visar alltså att det ännu är en bit kvar upp till nivån före pandemin.

Varierar i landet

Inflyttningen till äldreboenden har återhämtat sig nästan helt nationellt, men varierar mellan regionerna.

Även andelen äldre som sökt och fått en plats på äldreboende har ökat, efter en betydlig minskning förra våren. Under januari–juni i år ligger andelen nyinflyttade på nationell nivå på drygt 170 per 100 000 personer 70 år och äldre. Det är ungefär lika många som motsvarande period 2019.

– Inflyttningen till äldreboenden är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin nationellt sett, men utvecklingen varierar en del över landet, säger Michaela Prochazka.

Arbeta smittsäkert

Om all personal inom äldreomsorg skulle vara vaccinerad kanske tryggheten skulle återställas. Socialstyrelsen tar inte uttryckligen upp den aspekten, men skriver i pressmeddelandet att ”nu när spridningen av covid-19 i samhället ökar igen är det väldigt viktigt att äldreomsorgen fortsätter att arbeta smittsäkert”.

– Verksamhetsansvariga behöver vara uppmärksamma på utvecklingen för att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder, säger Michaela Prochazka. Socialstyrelsen kommer också att fortsätta att bevaka och analysera pandemins effekter på äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-15
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas