Eva Eriksson: Agera nu för läkemedel mot covid-19
Nyheter | Pandemin
Foto: Getty Images

Eva Eriksson: Agera nu för läkemedel mot covid-19

Sverige riskerar att hamna på efterkälken när det gäller att få tillgång till läkemedel mot covid-19.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-17

För att det inte ska ske bör Sverige teckna avtal om leverans så snart som möjligt, anser SPF Seniorerna.

I ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell med kopia till socialminister Lena Hallengren (S) uppmanar förbundsordförande Eva Eriksson till omedelbar handling.

Eva Eriksson.

– Jag är angelägen om att Socialstyrelsen snabbt tar ställning i frågan om svenska patienters tillgång till läkemedel mot covid-19, så kallad antiviral behandling, skriver Eva Eriksson.

Minskar risken

Hon påpekar i brevet att läkemedlen uppges minska risken för svår sjukdom och död, särskilt hos riskgrupper.

– Dit hör sköra äldre. Färre svårt sjuka minskar också risken att inläggas på sjukhus och därmed öka sjukvårdens arbetsbelastning.

Norge och Danmark

Andra länder arbetar för att få tillgång till antivirala läkemedel mot covid-19, fortsätter Eva Eriksson. Norge har till exempel ingått avtal med en tillverkare och ingår ramavtal med EU. Redan nästa vecka får Norge sin första leverans läkemedel. Även Danmark har ingått avtal direkt med en tillverkare och har redan fått sin leverans.

Ytterligare länder som har agerat för att få tillgång till de nya läkemedlen är Lettland, Serbien, Schweiz, Kanada, Australien, Sydkorea och Malaysia. Framför allt USA, Japan, och Storbritannien har avtalat om större volymer.

Tar lång tid

Sverige riskerar att hamna i ett svårt läge eftersom tillverkningen är begränsad, inskärper Eva Eriksson i brevet.

– Att invänta ett ramavtal som EU ingår kommer att ta tid. Om andra EU-länder har tecknat egna avtal om leveranser skulle Sverige kunna göra detsamma. Så varför dröjer beskedet? För att patienter i Sverige ska få tillgång antivirala läkemedel mot covid-19 måste staten agera nu.

Fler trycker på

Även Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, kräver att regeringen agerar.

”Lif önskar att Regeringen agerar skyndsamt så att inköp och distribution av de orala antivirala läkemedlen mot covid-19 sker, i syfte att säkerställa en snabb och tillräcklig tillgång inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.” skriver generalsekreteraren Anders Blanck i ett brev till regeringen.

De nya orala antivirala läkemedlen syftar till att minska risken för att personer som smittats av covid-19 utvecklar svår sjukdom. Vaccination är fortsatt huvudstrategin men dessa läkemedel kommer med all sannolikhet att vara av stor betydelse för att hålla nere antalet vårdkrävande covid-19-patienter, framhåller Lif.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna tog också upp frågan med socialminister Lena Hallengren (S) när regeringens pensionärskommitté sammanträdde i torsdags (16/12). Socialministern lovade då att titta på frågan.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas