Bra med spruta mot både influensa och covid-19
Foto: Getty Images
Nyheter | Influensan

Bra med spruta mot både influensa och covid-19

Vaccinationen mot säsongsinfluensan har nyligen inletts. Men exempelvis Doktor24, som är en av de större vaccinatörerna, ser nu att efterfrågan på vaccination mot säsongsinfluensa är avsevärt lägre än tidigare år.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-18

– Vi hör att många, framför allt människor över 65 år, uppger att de inte vill vaccinera sig mot säsongsinfluensan eftersom de är oroliga att det ska ”krocka” med den tredje dosen covid19-vaccin som nu är aktuell, säger Sara Dannborg, kommunikationschef vid Doktor 24.

Det råder en missuppfattning att man ska vänta, eller i värsta fall helt avstå från att skaffa sig ett skydd mot säsongsinfluensan, framhåller hon i ett pressmeddelande.

– Det har varit en del olika besked från myndigheterna i frågan vilket sannolikt bidrar till den här farliga missuppfattningen. Men man behöver inte vänta och Folkhälsomyndigheten är tydlig med att man med trygghet till och med kan ta båda sprutorna vid samma tillfälle.

Bra ta samtidigt

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg och professor emeritus i geriatrik, intygar att det är oerhört viktigt att människor får rätt information, särskilt de som tillhör en riskgrupp.

– Det är ett relevant inspel från Doktor 24. Man kan med fördel ta tredje sprutan och influensa samtidigt. Det blev jag själv erbjuden när jag fick min tredje Covidvaccination.

Thony Björk, Leg Apotekare och SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor, gör samma bedömning:

– Det är inga problem att ta båda samtidigt.

Ett hårt år

Däremot ska man inte ta ett så kallat högdosvaccin mot influensa samtidigt som vaccin mot covid-19. Men det vaccinet mot influensa får nästan bara personer som bor på särskilda boenden för äldre, enligt 1177.se.

Förra säsongen var en icke-säsong på grund av covidrestriktionerna men i år väntas influensa och andra virussjukdomar slå till rejält.

– Det råder en hel del missförstånd hur man ska kombinera vaccin mot covid-19 och influensa. Det är ju bra att folk är angelägna att få den tredje dosen mot covid men många vet inte att de kan ta dessa två vaccin samtidigt och väntar eller avstår därför helt att vaccinera sig mot säsonginfluensan vilket är oroväckande, säger Rolf Gustafson, docent i infektionssjukdomar och klinisk immunolog på Doktor 24.

Rolf Gustafson.

– Säsongsinfluensan är en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom och det är viktigt att människor får rätt information, särskilt de som tillhör en riskgrupp, så att de får tillgång skydd via vaccination, säger Rolf Gustafson.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas