Får nyckelroll i spelet om läkemedel
Foto: Diego Cervo / Colourbox
Nyheter | Inflytande

Får nyckelroll i spelet om läkemedel

Regeringen har utsett SPF Seniorernas läkemedelsexpert Thony Björk till ledamot av styrelsen för Läkemedelsverket, den viktigaste myndigheten på läkemedelsområdet.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-13

Thony Björk är legitimerad apotekare och sedan 2018 SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor. Han har mångårig erfarenhet från svensk och internationell läkemedelsvärld och ett brett kontaktnät i branschen.

Vad kan du göra för skillnad för landets seniorer i Läkemedelsverkets styrelse?

– Det handlar om att se till att Läkemedelsverket på bästa sätt fullgör sin uppgift att säkerställa att vi har en god tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter. I det uppdraget har jag givetvis med mig perspektivet äldre och läkemedel. Det är ju trots allt så att en majoritet av de som använder läkemedel kontinuerligt är äldre.

Vilken fråga tycker du är den enskilt viktigaste att driva och bevaka i styrelsen?

– Det finns så många frågor som är viktiga för Läkemedelsverket att hantera just nu. Jag har inte fokus på att driva en särskild fråga, men såklart är just nu tillgången på läkemedel en viktig fråga för oss alla läkemedelsanvändare. Den bristsituation som vi upplever i många länder är ett stort problem och det är angeläget att hitta lösningar så att tillgången på läkemedel kan garanteras.

Thony Björk, SPF Seniorernas expert.

Du är förordnad från och med den 24 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2026. Varför valde regeringen just dig?

– Jag har ingen uppfattning om hur det kommer sig att just jag fick frågan. Jag har dock tidigare varit ledamot av dåvarande insynsrådet i Läkemedelsverket och har fram till i somras ingått som representant för SPF Seniorerna i Läkemedelsverkets Patient- och Konsumentråd. Det är en relativt liten styrelse och just nu fanns ingen med erfarenhet från läkemedelsområdet.

I januari ska Anders Tegnell redovisa sin utredning om de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Du sitter med där också, eller hur?

– Det stämmer, jag sitter som expert från SPF Seniorerna. Här handlar det bland annat om att titta på hur framtida vaccinationsprogram skall utformas.

SPF Seniorerna har sedan flera år drivit krav på ett särskilt vaccinationsprogram för äldre, där bland annat vaccination mot bältros och lunginflammation ska ingå. Kommer det perspektivet med?

– Nej, tyvärr. Just den frågan kommer utredningen inte att ta upp. Det blir istället mer fokus på hur vaccinationsprogram över en hel livscykel kan se ut.

Kräv att få kolla dina mediciner på apoteket

Du är också engagerad i Koll på läkemedel som bland annat går ut på att äldre inte ska ordineras olämpliga läkemedel. Projektet har lyckats pressa ner siffrorna under en följd av år. När får vi veta mer om dagsläget?

– Vi hoppas på att under hösten kunna presentera ny statistik. Men sedan ny lagstiftning kom på plats förra året är Socialstyrelsen mer restriktiv med att släppa viss statistik. Därför kanske vi behöver redovisa läget på annat sätt än hittills.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas