Influensavaccin minskar risken för hjärtinfarkt
Foto: Getty Images
Nyheter | influensavaccin

Influensavaccin minskar risken för hjärtinfarkt

Influensavaccin minskar risken att få hjärt- och kärlsjukdom. ”Dödsfallen minskade med 41 procent i den grupp som fick influensavaccin”, säger forskaren Ole Fröbert vid Universitetssjukhuset i Örebro i ett pressmeddelande.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-31

Den unika studien har genomförts i åtta länder under fyra influensasäsonger.

Totalt ingick 2 571 patienter, varav 18 procent var kvinnor. Ole Fröbert ledde studien och John Pernow, professor på Karolinska Institutet, var styrgruppsordförande. Deltagarna fick slumpmässigt antingen influensavaccin eller placebo 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller vistelse på sjukhus.

Fler avlidna under influensaperioden

– Sedan tidigare har observationsstudier visat att influensavaccinet kan ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Genom den unika randomiserade IAMI-studien har det sambandet nu bekräftats. Vi har sett att det under influensaperioden dör fler människor till följd av hjärt- och kärlsjukdom, säger Ole Fröbert, som också är professor och överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Varje år drabbas cirka 25 000 människor av hjärtinfarkt i Sverige och årligen dör 5 000 personer till följd av hjärtinfarkt.

Bara en allmän rekommendation i dag

– Vi kunde se att dödsfall av olika orsaker, antalet hjärtinfarkter och stentorsakade blodproppar minskade sammantaget med 28 procent i den vaccinerade gruppen jämfört med placebogruppen. Dödsfall av kardiovaskulära orsaker minskade med hela 41 procent hos den vaccinerade gruppen, säger Ole Fröbert.

I dag är influensavaccinering bara en allmän rekommendation till patienterna och inget som ingår som en självklar del i vården efter akut hjärtsjukdom. Det är något Ole Fröbert vill se en ändring av.

– Jag skulle önska att influensavaccinering ingick i vården efter akut hjärtsjukdom. Vi har sett att det kan rädda liv, säger Ole Fröbert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas