Nu ska äldre göra hemtjänsten bättre
Nyheter | hemtjänsten
SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Nu ska äldre göra hemtjänsten bättre

Vad gör en hemtjänst bra? Nu lanserar SPF Seniorerna ett unikt hemtjänstindex där äldres åsikter om vad som fungerar bra ska lyftas fram. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-12-15

– I dag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Min förhoppning är att indexet kan sätta fingret på vad seniorer uppfattar som viktigt, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi äldre kan vara medskapare, då kommunerna och andra utförare utvecklar hemtjänsten. Genom att skapa modeller för att mäta kvaliteten i välfärden skapas förutsättningar att använda resurserna mer effektivt i kvalitetsarbetet.

Det nya hemtjänstindexet ska jämföra kommuners kvalitet i hemtjänsten och utgå ifrån seniorers åsikter vad som fungerar bra. Det blir en sammanvägning av framför allt befintliga mätningar och statistik om hemtjänsten. SPF Seniorernas medlemmar kommer att delta för att avgöra vad som är viktigt.

Sedan ska flera kommuner och privata aktörer bidra till att det utformas så att det blir användbart i kommunernas utvecklingsarbete.

Lanseras andra halvåret 2022

Det är via en årlig rankinglista över hur kommunerna lyckas med kvalitetsarbetet i hemtjänsten och en kommunrapport som kommunerna får sitt underlag för sitt vidare kvalitetsarbete.

Indexet beräknas lanseras andra halvåret 2022.

– Det är positivt att kvaliteten i välfärden följs upp. Under pandemin har dessutom behoven i äldreomsorgen fått särskild uppmärksamhet. SPF Seniorernas projekt kan bli viktigt i kommunernas utvecklingsarbete och därmed förbättra för Arvsfondens nya målgrupp äldre personer, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden i pressmeddelandet.

SPF Seniorerna tar hjälp av expertis på mått – och indexkonstruktion för att konstruera indexet. Svenskt Kvalitetsindex och Seniorval är två av de andra aktörerna som också är med i projektet.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-12-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas