Regionen vill kunna säga upp ovaccinerad personal
Foto: Getty Images
Nyheter | vaccineringen

Regionen vill kunna säga upp ovaccinerad personal

Region Dalarna vill kunna säga upp ovaccinerad personal och vid nyrekrytering till Solnas äldreboenden kommer inte ovaccinerade att anställas. Även Lunds kommun kan komma att kräva att nyanställda inom vård och omsorg ska vara vaccinerade.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-11-12

Senioren har vid upprepade tillfällen skrivit om hur kommuner och regioner agerar för att undvika att ovaccinerad vård- och omsorgspersonal ska komma i kontakt med äldre på äldreboenden och inom hemtjänsten och hemsjukvården. Du kan läsa mer om det här.

Eftersom det saknas nationella riktlinjer, vilket många har efterfrågat, ser det olika ut i landet beroende på var du bor.

Tidigare i år tillsatte Region Dalarna en utredning för att utreda möjligheten att inte anställa personal som inte vaccinerat sig mot covid-19. Du kan läsa mer om det här.

Den utredningen är nu klar, skriver Vårdfokus, och i den föreslås att personer som ska nyanställas måste vara fullvaccinerade och kunna visa det med ett giltigt vaccinationsbevis.

Regionen har kommit fram till att det inte är diskriminerande eftersom det inte har att göra med kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.

Förflyttning i första hand

Detta gäller även redan anställda och innefattar även personal som inte har kontakt med patienter men som träffar andra som har det. Enligt Vårdfokus motiveras det med att ”eventuell skyddsutrustning inte kan ersätta vaccination, och dagliga snabbtester inte är helt tillförlitliga”.

I första hand ska en person som inte kan eller vill visa upp ett giltigt vaccinationsbevis förflyttas. Nästa steg är omplacering och går inte det ska personen kunna sägas upp.

Vårdförbundets ordförande i Dalarna, Marion Vaeggemose, är kritisk till förslaget. Hon menar att det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig men tycker att det ska vara en rekommendation från arbetsgivaren.

”Hur hanteras patientsäkerheten?”

– Vaccinkravet är en oproportionerlig lösning för patientsäkerheten. Många av våra medlemmar är redan vaccinerade – 93 procent – och jag tycker att vaccinationskrav för vårdpersonalen borde vara en ickefråga jämfört med vårdens många andra utmaningar. Så som vårdskulden och underbemanningen. Hur hanteras patientsäkerheten i detta? säger hon till Vårdfokus.

Regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) försvarar utredningens förslag och påpekar att det redan finns fall i Dalarna där patienter smittats av personal.

– Vi skulle vilja införa vaccinkravet i går. Vi kommer göra det så snart som möjligt. En fjärde våg är på väg, och den verkar bli högre än vad många har bedömt. Frågan brådskar, enligt min bedömning, säger Ulf Berg till Vårdfokus.

”Det räcker att en är ovaccinerad”

På frågan om det är värt att inskränka på demokratin för att övertala de sista procenten att vaccinera sig mot covid-19 svarar Ulf Berg:

– Det räcker att en är ovaccinerad, smittad och smittar patienter så är olyckan framme. Är det värt risken att smitta en patient som sedan avlider? Jag tycker att det är ett för högt pris.

Innan Region Dalarna kan besluta om vaccinkravet väntar förmodligen en central förhandling med de berörda fackförbunden.

Samtidigt rapporterar tidningen Mitt i att ovaccinerade personer inte kan anställas till Solnas äldreboenden.

En av fem är ovaccinerad

– Vid nyrekrytering ställer vi frågor om man är vaccinerad, även om det gäller vikariat. Om man ska jobba i nära vård- och omsorgssituationer med de över 70 år eller personer i riskgrupp och inte är vaccinerad, tackar vi nej. Man inte ska jobba med de mest sjuka äldre som ovaccinerad, säger Elisabet Sundelin, förvaltningschef i Solna till Mitt i.

Enligt de senaste siffrorna från regionen är en av fem som jobbar på äldreboendena fortfarande ovaccinerad.

– Den som inte är vaccinerad måste förstå att det handlar om liv och död, man inte ska jobba med de mest sjuka äldre som ovaccinerad. Det är en arbetsmiljöfråga lika mycket som en patientsäkerhetsfråga, säger Elisabet Sundelin till Mitt i.

Redan anställda påverkas inte

De som redan är anställda påverkas inte av kravet men de som inte har vaccinerat sig uppmanas att göra det. Detta gäller för verksamheterna i kommunens regi, även inom hemtjänsten och på LSS-boenden. De privata aktörer som driver äldreboenden i Solna har även fått informationen om detta.

Sydsvenskan skriver att även Lunds kommun överväger att kräva att nyanställd personal inom vård och omsorg ska vara vaccinerade. Vid vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna.

”Viktigt att reda ut förutsättningarna”

– Jag tycker att det är viktigt att vi utreder förutsättningarna och konsekvenserna av ett vaccinationskrav, säger nämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson till Sydsvenskan och svarar så här på frågan om varför det är så viktigt att de anställda är vaccinerade:

– Som jag sa tycker jag att det är viktigt att se förutsättningarna för det och vilka konsekvenser det kan ha. Sedan är det enligt min mening en trygghetsåtgärd, både för att skydda andra och sig själv.

Däremot kommer kravet inte att gälla personal som redan är anställd.

– Där är arbetsrättsliga former man får titta på. Det är inte aktuellt i uppdraget, säger Inga-Kerstin Eriksson till Sydsvenskan.

 

 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2021-11-12
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas