Regionens krav: Ovaccinerade studenter får inte göra praktik
Foto: Getty Images
Nyheter | vaccineringen

Regionens krav: Ovaccinerade studenter får inte göra praktik

Region Västerbotten kräver att sjuksköterske- och läkarstudenter måste vara vaccinerade mot covid-19 för att få göra praktik. Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-11-22

”Beslutet berör alla studenter som är i praktik och kommer i fysisk kontakt med patienter på något sätt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten till Västerbottens-Kuriren.

Beslutet togs för drygt två veckor sedan och började gälla 12 november. Region Västerbotten är den första region i Sverige som ställer detta krav.

– Jag vet att man har samma inriktning i andra regioner, men att det inte har fattats något sådant beslut än, säger Brita Winsa till Västerbottens-Kuriren.

För att kunna gå vidare till nästa termin måste studenterna genomföra Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, eftersom det är ett tröskelkrav inom läkar- och sjuksköterskeutbildningar.

Undantag kan göras

”Om du är ovaccinerad kommer du alltså inte kunna slutföra din kurs innan du vaccinerat dig om du har kvarvarande moment inom klinisk praktik/VFU. Detta i och med att de uppställda förväntade studieresultaten inte kan nås på alternativt sätt så länge Region Västerbottens beslut gäller”, skriver regionen i beslutet.

Det kommer dock att kunna göras undantag för det fåtal studenter som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.

Gäller bara studenter

Beslutet har mötts av blandade reaktioner bland sjuksköterskestudenterna. De flesta är positiva till att vaccinera sig men reagerar på att det är ett krav för studenter men inte för fast anställda. Anledningen till det är att regionen menar att man inte kan utestänga fast anställd personal som valt att inte vaccinera sig men att man däremot kan omplacera personal så att den inte kommer i direkt kontakt med patienter.

”Positivt inställda”

När det gäller läkarstudenterna så hörs enbart positivt tongångar, enligt Angelina Isaksson, ordförande vid Sveriges läkarförbunds studentorganisation i Umeå.

– Vi i SLF student Umeå har ställt oss positiva till beslutet. Vi håller med universitetet om att det är viktigt för patientsäkerheten men också för studenters trygghet på klinik. Jag har inte hört något negativt från våra medlemmar utan studenterna har varit positivt inställda, säger hon, men tillägger att det så klart är viktigt att eventuella medicinska skäl till att inte ta vaccin bedöms individuellt, säger Angelina Isaksson till Västerbottens-Kuriren.

De flesta är vaccinerade

Vaccinationskravet ska gälla från och med höstterminen tills ett nytt beslut är fattat. Det är oklart hur många studenter som kan bli utestängda från sina praktikplatser men det är inte många som skulle påverkas nu.

Enligt Brita Winsa var tre av 350 studenter inte vaccinerade när Kliniskt träningscentrum, där elever kan öva på dockor, gjorde en genomgång av vaccinationstäckningen.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-11-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas