Rätt av Dalarna att kräva vaccination
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Rätt av Dalarna att kräva vaccination

Det strider inte mot lagen att kräva uppvisande av vaccinationsbevis från såväl befintlig personal som för de som ska anställas.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-03

Det slår nu förvaltningsrätten fast och avslår därmed 115 överklaganden av Region Dalarnas beslut, skriver Dagens Juridik.

I de många överklagandena anfördes att det skulle strida mot lagen att hota med frihetskränkningar till de som inte väljer att vaccinera sig. Ett krav på vaccinering vid nyanställning kan betraktas som ett påtvingat kroppsligt angrepp. Beslutet skulle också strida mot medicinsk sekretess.

Region Dalarna å sin sida argumenterade med att det inte alls handlar om något vaccinationstvång.

Däremot är regionen som vårdgivare skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter, anställda eller studenter drabbas av vård- eller arbetsrelaterade skador.

Inget regelbrott

Förvaltningsrätten i Falun avslår nu överklagandena med motiveringen att det inte är bevisat att regionens beslut strider mot lag eller annan författning.

Domstolen slår fast att beslutet inte heller strider mot någon paragraf i regeringsformen eller mot EKMR, alltså Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Och inte heller kan beslutet anses strida mot lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Etisk kompass

”Den här domen är principiellt viktig för oss men även för övriga Sverige. Trots visst motstånd tog Region Dalarna täten i den här frågan. Det känns nu bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad”, kommenterar regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas