Korrekt att kräva vaccinerad personal
Foto: Getty Images
Nyheter | Tvist

Korrekt att kräva vaccinerad personal

Det var rätt av Region Dalarna att införa krav på vaccinationsbevis för personalen. Det slår kammarrätten fast.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-27

Därmed går man på samma linje som förvaltningsrätten i Falun som i mars avslog ett överklagande från 115 personer som ansåg att kravet utgjorde ett intrång i den personliga integriteten.

Men att införa kravet strider inte mot någon lag eller författning, anser alltså såväl förvaltningsrätten som kammarrätten.

Beslutet fattades av regionstyrelsen i december 2021. Förutom befintlig personal gällde kravet också vid nyanställningar, praktik och andra typer av uppdrag.

Läs också: För få med äldreomsorg vaccineras – trots smittökningen

”Domen är principiellt viktig och klargör att regionens beslut inte stred mot vare sig grundlagen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller någon annan lagstiftning”, säger Lena Jönsson, regionjurist Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Omplacering

Men domen klargör också att ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis inte är att jämställa med ett krav på att den enskilde ska vaccinera sig, konstaterar Region Dalarna. Detta eftersom en ovaccinerad anställd inte skulle sägas upp.

Den som inte var vaccinerad mot covid-19 eller inte ville visa upp något bevis kunde däremot bli omplacerad.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas