”Vårdpersonal moraliskt skyldig att vaccinera sig”
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Etik

”Vårdpersonal moraliskt skyldig att vaccinera sig”

Vård- och omsorgspersonal har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09

Media har rapporterat om flera fall där ovaccinerad personal inom vård och äldreomsorg sannolikt har smittat fullvaccinerade äldre som avlidit i sjukdomen.

En fråga som då aktualiserats är hur det är möjligt att personal med uppgift att vårda sköra äldre kan tillåtas att inte vaccinera sig.

Kan inte tvinga

Men faktum är arbetsgivaren i dagsläget inte har rätt att tvinga personal att vaccinera sig.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner saknas det praxis i form av vägledande domar kring vaccinkrav på arbetsplatser.

Dimension fattas

Smer gör nu ett särskilt uttalande, bland annat för att man anser att frågans juridiska aspekt har dominerat diskussionen i alltför hög grad. Den etiska dimensionen har saknats.

”Patientens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte”, slår Smer fast.

Hela uttalandet

”Rådet anser att anställda med patient-/brukarkontakt i hälso- och sjukvården och i omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.”

Här kan du läsa hela uttalandet.

Dölj faktaruta

Uttalandet gjordes efter att Smer haft ett möte den 2-3 september för att diskutera etiska frågor kopplade till vaccination mot covid.

Rådet understryker samtidigt att det faktum att personalen är vaccinerad inte minskar arbetsgivarens skyldigheter att minska smittriskerna genom att exempelvis tillhandahålla lokaler och skyddsutrustning, införa lämpliga arbetsrutiner och att organisera arbetet på ett smittsäkert sätt.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Regeringen beslutade 1985 att inrätta ett medicinsk-etiskt råd. Rådets uppgift är att ge vägledning till regering och riksdag.

Uppgiften är att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga.

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas