”Olämpligt med webbenkäter till personer över 84 år”
Nyheter | enkäter
Foto: Colourbox

”Olämpligt med webbenkäter till personer över 84 år”

Webbenkäter är direkt olämpliga att skicka till personer över 84 år. Det menar Kerstin Forssén på SvD Debatt i en replik på kravet att den gruppen måste få vara med i Folkhälsomyndighetens enkät om pandemin. Men hon får svar på tal av SPF Seniorernas sakkunnige.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-20
Gösta Bucht.

Det var i en debattartikel i söndags som en rad debattörer protesterade mot att personer över 84 år inte får vara med i den extra omgången av folkhälsoenkäten som ska göras i vår där även frågor om hur personer berörs av pandemin ska läggas till. 

”Det här är ett olyckligt exempel på det som kan kallas systemisk eller strukturell ålders­diskriminering”, skriver debattörerna där bland andra SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson, Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige för vård och omsorg och Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik är med.

Fel sätt att göra det på

Kerstin Forssén, som numera är pensionär men har arbetat med statistik i över 40 år, tycker att det ”ett lovvärt syfte” men att det är fel sätt att göra på.

”Internetanvändandet i Sverige minskar med tilltagande ålder och troligtvis är webbenkäter direkt olämpliga att skicka till äldre personer över 84 år med många sjukdomar, ingen egen dator, ointresse av att sätta sig in i en undersökning man ändå inte kommer att få någon nytta av, etcetera. Personer över 84 år är även av andra skäl en direkt olämplig åldersgrupp att rikta såväl post- som internetbaserade enkäter till. Detta bland annat för att många i denna åldersgrupp bor ensamma och endast sporadiskt kan få hjälp med pappersarbete liknande enkäter från myndigheter”, skriver hon bland annat på SvD Debatt.

Kerstin Forssén menar att inhämtning av uppgifter från personer över 84 år måste ske på andra sätt och att besöksintervjuer är ett sånt alternativ.

”Det är viktigt vid besöksintervjuer av speciellt äldre att använda sig av intervjuare som är vana att ha med äldre och kanske sjuka personer att göra” skriver hon vidare.

”Tar inte upp att det är åldersdiskriminering”

Svarsfrekvensen brukar vara mycket hög vid besöksintervjuer men det är en mycket dyrbar datainsamlingsmetod.

”Det finns många aspekter att begrunda innan man kan kräva att en landsomfattande undersökning ska utvidgas till de allra äldsta i vårt samhälle” menar Kerstin Forssén.

SPF Seniorernas sakkunnige för vård och omsorg, Gösta Bucht, förvånas över hennes resonemang och över att hon inte tar upp den ålderism som präglar denna och många enkäter.

– Att utesluta personer över 84 är åldersdiskriminering. Det är ingenting hon tar upp i sin text utan det är mest ett strikt statistiskt och praktiskt problem med enkäten. Just den här gången är det ju extra viktigt att få med vad den gruppen tycker eftersom de drabbats så hårt, säger Gösta Bucht och fortsätter:

– Man kan inte bara ge upp för att det kan vara svårare att få reda på vad de tycker. Då får man anstränga sig lite. Även om internetanvändningen hos äldre minskar med ökande ålder så har det ökat rejält det senaste året i gruppen 70 och äldre.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas