Fler katter och kameror i äldreomsorgen
Foto: Stig Hammarstedt
Nyheter | Omsorg | Teknik

Fler katter och kameror i äldreomsorgen

Allt fler äldre med hemtjänst får sin tillsyn nattetid via kamera, i stället för att personal kommer till hemmet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-01

Det visar Socialstyrelsen i sin senaste rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Ungefär 76 procent av kommunerna har infört digital nattillsyn, för sammanlagt över 3 000 personer. Det innebär en ökning på 43 procent under ett år.

Stor spridning

Det kan enligt Socialstyrelsen bero på smittorisken och att äldre inte vill ha hemtjänstens personal hemma hos sig.

Men kamerorna är långt ifrån jämt fördelade över landet, visar rapporten. Fem kommuner har 100 eller fler. Snittet ligger på cirka elva kameror per kommun. Den kommun som har flest kameror för digital nattillsyn har 179.

Surfplattor

Det är pandemin som har snabbat på den digitala utvecklingen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Fler har internet

• I cirka 87 procent av kommunerna har personer som bor i särskilda boenden för äldre tillgång till internet i sina bostäder, via wifi eller fiber.
• Många kommuner har börjat med samordnad individuell vårdplanering (SIP) via video. SIP är ett möte där olika vård- och omsorgsinsatser planeras och samordnas tillsammans med den enskilde. Cirka 82 procent av kommunerna uppger att de kan erbjuda SIP via video för personer med hemtjänst, jämfört med 67 procent förra året.

Källa: Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021.

Dölj faktaruta

Under 2020 fanns det möjlighet för kommunerna att få statliga stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Pengarna har till stor del använts till teknik för att förbättra kommunikationen mellan äldre och deras anhöriga.

Stimulansmedlen har bland annat gått till surfplattor och smarta mobiler i 110 kommuner, medan 75 kommuner har köpt utrustning eller system för videokommunikation.

Pandemin

– Det hänger förstås ihop med smittskyddsrekommendationerna för äldre, och särskilt besöksförbudet på särskilda boenden. Kommunerna har behövt köpa in olika digitala hjälpmedel för att motverka isolering och göra det möjligt för de äldre att hålla kontakten med sina nära och kära. Många kommuner har också utökat tillgången till internet på särskilda boenden, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En del kommuner har även införskaffat olika typer av robotar. Exempelvis medicinrobotar, som hjälper till att dosera läkemedel, och robotkatter, som används för att skapa trygghet och välmående i omsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas