Vill se mer digital teknik i äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Teknik

Vill se mer digital teknik i äldreomsorgen

Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ”förtydligar möjligheten” att använda digital teknik när insatser ges vid hemtjänst eller i särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-19

Digital teknik kan vara exempelvis trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden, liksom digitala lås och läkemedelsrobotar.

Bakgrunden är de snabbt växande behoven av äldreomsorg. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 60 procent den kommande tioårsperioden.

– Tekniken är en viktig pusselbit för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i en kommentar.

– Med den digitala välfärdsteknikens hjälp kan vi öka flexibiliteten när det gäller insatserna för äldre. Ett exempel är läkemedelsrobotar som möjliggör för äldre personer att själva hantera sina mediciner på ett säkert sätt.

Äldreminister Anna Tenje (M).

Regeringens beslut från i torsdags (13/4) har som mål att motverka den osäkerhet man anser finns ute i kommunerna när det gäller de rättsliga förutsättningarna för användning av välfärdsteknik, något som Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen pekade på redan 2020.

Regeringens lagrådsremiss med förslag på reglering när det gäller den personliga integriteten vid användning av välfärdsteknik redovisar också farhågor som framförts av olika remissinstanser på regeringens tidigare förslag och utredningar.

Personal viktig

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot bedömningen att användningen av välfärdsteknik bör öka.

Men en markering som görs är att den bör endast användas i de fall den gör omsorgen bättre för den enskilde och inte för att minska behovet av personal.

Exempelvis motsätter sig Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att digital teknik används för att kompensera för brister i bemanning eller personalens kompetens.

Sårbar teknik

Kommunal lyfter frågan om det finns tillräcklig vetenskaplig evidens för fördelarna med användning av digital teknik.

Järfälla kommun efterfrågar tydligt ställda krav på hur driften av sårbar digital teknik ska kunna säkras.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har framfört att anhörigperspektivet saknas.

Om ett år

Lagrådsremissen går nu till lagrådet för en granskning. Lagändringarna planeras att träda i kraft den 1 mars 2024.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas