Läkemedelsrobotar medspelare i vården
Mia Tegström. Foto Malin Grönborg
Nyheter | Utveckling

Läkemedelsrobotar medspelare i vården

Digitaliseringen av svensk sjukvård fortgår. Ett exempel är när medicinering kan tas över av robotar.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-15

Ett nytt hjälpmedel finns nu att hyra för konsumenter på Apoteket – Sveriges första läkemedelsrobot.

Tanken är att den enskilde patienten kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal.

Det är för att tillgodose alla de hundratusentals människor i Sverige som medicinerar via dospåsar som iZafe Group lanserar abonnemangstjänsten Dosell Konsument, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Roboten matar ut rätt medicin i rätt tid och påminner patienten genom lys- och ljudsignaler. Den är digital och kopplas till anhörigas mobil.

– Vi vill underlätta för människor att få ordning på sina mediciner. Med hjälp av dospåsar får användaren sina läkemedel färdigsorterade och kvalitetsgranskade av en farmaceut, vilket ger en trygghet att veta att det blir rätt, säger Magdalena Borg, affärsområdeschef Dos Apoteket AB.

– Läkemedelsroboten är sedan ett bra komplement till dospåsar för att dagligen bli påmind. Tryggheten ökar ytterligare då användaren, anhöriga eller andra kan få notiser via SMS om en dos inte tas.

Miss kan bli förödande

Det kan få allvarliga konsekvenser att missa en dos, ta fel piller eller kombinera läkemedel felaktigt.

Enligt Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 individer så sjuka av sina läkemedel att de behöver uppsöka sjukhusvård.

En vanlig bedömning är att cirka 60 procent av sjukhusinläggningarna går att förebygga.

Dölj faktaruta

Vision E-hälsa 2025 är en prioriterad ambition från samhället och vårdpersonal att öka takten på vårdens digitalisering.

– Men för att effektivisera vården behöver Sverige göra medicineringen enklare för patienter, anhöriga och vårdgivare, säger Anders Segerström, vd för iZafe Group.

Hemsjukvård

Allt fler kommuner väljer också att införa läkemedelsrobotar hos patienter i hemsjukvården.

Patienterna blir mer självständiga och medicinhanteringen säkrare, samtidigt som vården kan fördela sina resurser på ett bättre sätt, menar man i exempelvis Umeå kommun.

– Det handlar om att stötta personer så att de kan ta sina läkemedel själva så länge det går. Vi ser att de allra flesta av våra patienter är jättenöjda, säger Mia Tegström, enhetschef inom hemsjukvården i Umeå kommun.

I Umeå är det företaget Evondos som ligger bakom tjänsten. I ett pressmeddelande konstaterar man att en milstolpe har nåtts med tio miljoner utdelade läkemedelsdoser, varav 200 000 har delats ut i Umeå, sedan hemsjukvården anlitade tjänsten 2018.

– Bakom alla dessa tio miljoner läkemedelsdoser finns det människor som njuter av en större självständighet, en förenklad vardag och en säkrare medicinhantering, säger Evondos koncernchef Eetu Koski.

Varje dos innebär en rutinresa mindre för personalen, som kan planera sin arbetsdag bättre och avsätta mer tid för mänsklig omvårdnad.

Miljoner timmar

Ett besök för att dela ut medicin beräknas ta cirka 15 minuter, vilket innebär att de tio miljoner läkemedelsdoser som robotarna delat ut, utan en sköterskas inblandning, har frigjort över två miljoner arbetstimmar.

– Våra läkemedelsrobotar har blivit en viktig del i digitaliseringen av sjukvården. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och blir glada över all den positiva feedback vi får från både kunder och patienter. Dessutom minskar vi klimatpåverkan när vi drar ned på antalet bilresor – det här skapar positiva effekter på många plan, säger Eetu Koski.

Vinster för samhället

Läkemedelsroboten kan ge stora besparingar, menar förespråkarna:

  • Den minskar svinn och kostnader för läkemedel som inte används genom att patienten får exakt den mängd som ska konsumeras.
  • Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om cirka 470 kronor (enligt Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, KPP-databasen 2016).
  • Varje sjukhusinläggning som undviks innebär en besparing om 55 330 kronor (enligt Sveriges Kommuner & Landsting SKL, KPP-databasen 2015).
Dölj faktaruta

SPF Seniorerna sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk ser möjligheter med den nya tekniken.

– Den stora fördelen med robotarna är att de kan bidra till att öka följsamheten till den ordination läkaren angivit och därmed förbättra sjukdomstillståndet. Dessutom minskar risken för felmedicinering.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas