”Tillsätt en kriskommission!”
Eva Eriksson.
Vård & omsorg | valet 2022

”Tillsätt en kriskommission!”

Ett nödvändigt steg för att lösa äldreomsorgens kris kan vara att bygga om landet. Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Eva Eriksson sa sommaren 2020, efter den första coronavågen, att det är sorgligt att det ska krävas en pandemi för att äldreomsorgen ska komma i verkligt politiskt och samhälleligt fokus.
Men nu uppfattar Eva Eriksson och många samhällsdebattörer med henne att äldreomsorgsfrågan åter har hamnat i skymundan.
Eva Eriksson ställde krav på en kriskommission för äldreomsorgen.
– Efter den första vågen fanns en medvetenhet och samstämmighet om att äldreomsorgen måste reformeras. Men den övertygelsen verkar redan ha börjat sjunka undan. Det får inte fortgå och därför kvarstår mitt krav på en kriskommission.

Vi har 800 föreningar och en kvarts miljon medlemmar. Vid varje möte behöver vi ta upp de här frågorna. Vi måste vara väldigt tydliga

Coronakommissionen har levererat tre tunga betänkanden till regering och riksdag, december 2020, oktober 2021 och februari 2022.
– Det är uppenbart att samhället behöver göra ett omtag utifrån kommissionens slutsatser. Vi seniorer måste också kräva svar på hur pandemins lärdomar ska omsättas i omedelbar praktisk politik.
– Det får aldrig mer hända att regering, myndigheter, kommuner och regioner sitter och skyller på varandra som nu skett. Man måste bli klar med hur man ska organisera sig.
Eva Eriksson är öppen för att ändra den svenska styrmodellen med kommunernas stora självstyre.
– Frågan är hur vi delar upp oss. Mönstret att kasta skuld under pandemin känns igen från decennier av larm, skandaler och kritik när brister i äldreomsorgen avslöjats. Detta ansvarsläckage får bara inte fortgå, säger Eva Eriksson.

Den pågående utredningen om en äldreomsorgslag som ska sortera ut vad man har rätt till är ett steg, säger Eva Eriksson.
– Men om de 290 kommunerna och 21 regionerna sitter med vitt skilda förutsättningar att leva upp till en ny lagstiftning så har man ju ändå inte löst problemet. Man kan nog satsa hur mycket pengar som helst, men det hjälper inte om man inte har rätt kompetens att anställa, och det också i alla landets små kommuner.
Vägen till en bättre äldreomsorg måste också gå genom en förändrad syn på seniorer, fortsätter Eva Eriksson.
– Det finns idag en så oerhört ålderistisk syn på oss som närmast hjälplösa. Jag tror det är huvudförklaringen till att äldreomsorgen är så försummad. Det är avgörande att politikerna får rätt bild av oss seniorer.

Det här kan valrörelsen öppna för, men också den politiska vardagen efter valet, hoppas Eva Eriksson.
– Jag tror på våra pensionärsråd och våra föreningar. Vi har 800 föreningar och en kvarts miljon medlemmar. Vid varje möte behöver vi ta upp de här frågorna. Vi måste vara väldigt tydliga. Då kommer vi framåt i det här.
Kärnan är ett enkelt budskap som det gäller att få yngre att ta in.
– Många seniorer har döttrar och söner som ser äldreomsorgens problem i vardagen. Det finns också många unga som arbetar i äldreomsorgen. Vi behöver få med dem i debatten.

Precis som Lena Fors säger Eva Eriksson att ”vår uppgift är att förmå politikerna att inse att de också blir gamla och en dag kan behöva stöd.”
– En nyckel till politiska genombrott ligger i att politiker förmås att se på seniorer utifrån att vi alla kommer att bli gamla och behöva stöd och omsorg i framtiden. Då måste man också vara med och bygga upp den omsorgen. Här och nu.

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas