Äldreomsorgen: Andelen timanställda fortfarande för stort
Foto: Getty Images
Nyheter | Brister

Äldreomsorgen: Andelen timanställda fortfarande för stort

231 av Sveriges 290 kommuner får statsbidrag för att de har en god sjuksköterskebemanning på äldreboenden eller för att de anställt fler. Men endast 90 kommuner klarar kraven för andelen timanställda i omsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-27

Socialstyrelsen har nu fattat beslut om vilka av de kommuner som anmält sitt intresse för stimulansmedel som har kvalificerat sig för att få del av dem.

De två statsbidragen tillkom efter att brister i äldreomsorgen blivit tydliga under pandemin. Medicinsk kompetens och personalkontinuitet måste öka i äldreomsorgen.

Totalt ska tre miljarder kronor betalas ut till kommunerna.

Tre av tio

– Det har varit en utmaning för kommunerna att få till bättre personalkontinuitet, inte minst på grund av pandemin. Men de som får del av pengarna visar att det går, och flera av de som inte nått hela vägen har gjort förbättringar. Det är angeläget att utvecklingen fortsätter åt det hållet, säger Socialstyrelsens enhetschef Stina Isaksson.

När det gäller statsbidraget för att minska andelen timanställda i äldreomsorgen så fördelas två miljarder till totalt 90 kommuner, alltså cirka 30 procent av alla kommuner.

Förbättring

Dessa har antingen kunnat visa att de redan har en god nivå, med maximalt 17 procent timanställda, eller att de har gjort en tydlig minskning.

Ingen av storstadskommunerna kvalificerar sig för bidraget.

När det gäller statsbidraget för att öka antalet sjuksköterskor per plats i särskilt boende handlar det om en miljard kronor som fördelas till totalt 231, cirka 70 procent, av landets 290 kommuner.

De kommunerna har kunnat visa att de förbättrat eller redan har en god sjuksköterskebemanning, alternativt att antalet anställda som vidareutbildar sig till sjuksköterska har ökat, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Olivia Wigzell.

– Tillgången till hälso- och sjukvård behöver förbättras för de som bor på särskilda boenden för äldre i dag, bland annat genom att fler sjuksköterskor anställs. Det totala antalet sjuksköterskor har ökat över tid, men i kommunerna har antalet minskat trots att vårdbehoven vuxit. säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

– Satsningen är en del i ett stort arbete som nu görs för att förbättra äldres vård och omsorg.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas