Kravet: Kartlägg sjukvårdens kompetens
Foto: Getty Images
Nyheter | Kunskap

Kravet: Kartlägg sjukvårdens kompetens

Otillräcklig och bristande kompetens inom sjukvården blir alltmer besvärande för regeringen. Nu vill riksdagens socialutskott se en nationell kartläggning.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-27

Hälso- och sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor, för många den allra viktigaste. I synnerhet under ett valår blir den därmed också politikernas.

I dag onsdag (27/4) väntas riksdagen fatta beslut om två så kallade tillkännagivanden, alltså mycket starka uppmaningar eller instruktioner till regeringen.

• Fatta beslut om att genomföra en nationell kartläggning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården!
• Se över frågan om att införa krav på och rätt till fortbildning för vårdpersonal!

Oense

Tillkännagivandena bygger på de 440 hälso- och sjukvårdsmotioner som lämnats in till riksdagen under allmänna motionstiden förra året.

Men socialutskottet är inte enigt när det gäller behovet av en kartläggning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot Moderaternas förslag om att genomföra den nationella kompetenskartläggningen inom hälso- och sjukvården.

Partierna menar att ett tillkännagivande inte är nödvändigt eftersom en kompetenskartläggning redan pågår via Nationella vårdkompetensrådet som arbetar med ett kunskapsunderlag parallellt med att Socialstyrelsen redan ser över tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare, skriver Altinget.

När det gäller förslaget om fortbildning reserverar sig Socialdemokraterna och hänvisar till att arbetsgivare redan har ett ansvar för fortbildning.

Återstår att se om riksdagen röstar igenom de två bakläxorna för regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas