”Äldres rättigheter måste stärkas!”
Vård & omsorg | Valet 2022
Gösta Bucht.

”Äldres rättigheter måste stärkas!”

Trots att det är valår tycks riksdagspartierna stå villrådiga inför pandemins läxor.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Det säger SPF Seniorernas expert på vård- och omsorgsfrågor, geriatrikern Gösta Bucht, efter att ha granskat riksdagspartiernas svar i Seniorens enkät.
– Tyvärr har äldreomsorgen återigen halkat efter i betydelse i politiken. Från att ha varit i fokus som aldrig förr under pandemin har intresset svalnat trots Coronakommissionens skoningslösa rapporter.

Saknas planer

– Partiernas svar andas välvilja, absolut, men det finns få om ens några skarpa förslag. Det mesta är viljeyttringar utan plan för hur man ska uppnå det.
Partierna anser visserligen att den medicinska kompetensen måste upp, inte minst på särskilda boenden. Mer läkarnärvaro och fler sjuksköterskor.
– Det är förstås bra, men jag saknar konkreta åtaganden som trovärdigt visar hur det ska gå till och när.
Den återkommande och till synes olösliga frågan om att samverkan måste förbättras mellan huvudmännen – regioner och kommuner – framhålls av partierna.

Kan göra så mycket mer om – om man vill

– Men hur ska det åstadkommas?
Regering och riksdag skulle kunna göra så mycket mer – om man vill, fortsätter Gösta Bucht. Trots det rådande kommunala självstyret.
– Staten kan bli mycket tuffare när det gäller kvalitetskrav och krav på mätningar av kvalitet och att i viss mån begränsa självstyret.
Äldres rättigheter behöver ges en starkare ställning i lagen. Idag hamnar gamla sist i kommunkön när andra grupper med starkare lagstöd måste prioriteras.
Vilken är då den enskilt största bristen i dagens äldreomsorg?
– Kompetensförsörjningen, kunskap och antal händer, svarar Gösta Bucht.

Här hittar du alla fem frågor till riksdagspartierna och deras svar

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas