Alla kommuner får kritik för äldreboenden
Foto: Getty Images
Nyheter | brister

Alla kommuner får kritik för äldreboenden

Samtliga kommuner som driver äldreboenden i Sverige får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter den mest omfattande granskningen myndigheten har gjort av särskilda boenden för äldre.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-07-12

Nej, ingen av de 283 kommuner som bedriver särskilda boenden kommer undan kritik.

I många fall är det svidande kritik. Äldre får fel medicin, personal saknar kompetens och regler som inte följs när det gäller vård i livets slutskede

Att det funnits brister inom äldreomsorgen är ingen hemlighet och när de blev väl synliga under pandemin inledde Ivo 2021 en granskning i en omfattning som aldrig tidigare gjorts av myndigheten.

Granskat över 53 000 journaler

– Det här är en unik tillsyn i omfattningen, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo till TT Nyhetsbyrån.

Ivo har studerat över 53 000 hälso- och sjukvårdsjournaler och gjort enkäter med patienter, anhöriga och personal. Myndigheten har gjort fysiska inspektioner på äldreboenden och alla kommuner visar upp brister.

– Det finns kommuner som har mer allvarliga brister på flera områden och så finns det kommuner som har mer enstaka brister. Det ser lite olika ut över landet. Några kommuner uppvisar faktiskt fortfarande brister som vi påpekat tidigare och som vi nu återigen pekar på, säger Peder Carlsson till TT Nyhetsbyrån.

Medicinska vården i fokus

Den medicinska vården har varit i fokus där Ivo tidigare upptäckt allvarliga brister i vården som ges i livets slutskede samt kompetensbrist hos dem som ansvarar för den medicinska vården. Det har även funnits brister i dokumentation och läkemedelshantering.

Några punkter, som TT Nyhetsbyrån lyfter fram:

+ 75 procent av de som avlidit saknar ett dokumenterat brytpunktssamtal, det vill säga anpassade läkarledda samtal om vårdens inriktning.

+ 20 procent av patienterna får läkemedel som bör undvikas för äldre.

+ 44 procent av patienterna saknar en dokumenterad vårdplan i sin kommunala hälso- och sjukvårdsjournal.

Ofta underbemannade boenden

En återkommande brist är att boenden ofta är underbemannade och att äldre vårdas av personal utan rätt kompetens.

På TT:s fråga hur allvarliga bristerna är svarar Peder Carlsson:

– Det här är väldigt grundläggande krav i en verksamhet för att man ska kunna vara trygg och säker, och utifrån det ser vi att det här är allvarliga brister.

Ivo kan i dagsläget inte svara på varför det ser ut så här i så många kommuner men ska nu titta på det framöver.

Trots de utmaningar som finns inom äldreomsorgen, inte minst när det gäller personal, anser myndigheten att det finns förutsättningar för kommunerna att rätta till bristerna.

Ivo:s tillsyn av säbo

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktade i slutet av 2020 svidande kritik mot regionerna, som ansvarar för den medicinska vården av personer på äldreboenden.

Några månader senare kritiserades även kommunerna för sin coronahantering – för dålig bemanning och brist på medicinsk utrustning var betyget från Ivo.

Myndigheten har därefter gjort en fördjupad tillsyn på särskilda boenden i landet efter de brister som framkom tidigt under pandemin. Följande områden har ingått i tillsynen:

* Individuell bedömning och kompetensnivå

* Dokumentation och personalkontinuitet

* Läkemedelshantering

* Vård i livets slutskede

Ivo har granskat och analyserat enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av de kommunalt drivna säbo, totalt 1 985 stycken, i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Samtliga kommuner uppvisar brister i någon form.

Myndigheten konstaterar att ”lägstanivån vad gäller medicinsk vård och behandling på säbo är för låg” och att ”ingen kommun till fullo lever upp till de lagar och regler som finns.”

Ivo ser bland annat allvarliga brister kopplat till vård i livets slutskede. Man ser även att kompetensbristen bland anställda är en allvarlig risk.

Efter att varje kommun fått ett beslut har de en viss tid på sig att inkomma med svar till Ivo om hur de tänker rätta till de brister som myndigheten pekat på.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2023-07-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas