Äldreministern: Man måste ta lärdom av de bästa
Gnosjövinnarna fick blommor och diplom av SPF Seniorerna. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Hemtjänst

Äldreministern: Man måste ta lärdom av de bästa

"Jag tar med mig SPF Seniorernas Hemtjänstindex till regeringen för en ingående analys. Det är ett mycket intressant initiativ" Det säger socialförsäkrings- och äldreminister Anna Tenje (M).

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-24

Ministern deltog i en paneldebatt i samband med lanseringen av SPF Seniorernas Hemtjänstindex på onsdagen (23/11).

– Indexet som sådant och sättet att jobba gör det mycket intressant, sa Anna Tenje som betonade att det var lätt att prioritera SPF Seniorernas lansering eftersom hemtjänstens kvalitet är en viktig fråga för regeringen.

Att regeringen har en äldreminister visar hur viktigt vi tycker att det här är.

Måste ta lärdom

Hon betonade att utmaningarna för äldreomsorgen är stora, men att statens och kommunernas resurser också är begränsade.

– Pengar måste satsas där de gör största möjliga nytta, och då måste man lära av de bästa. Jämförelser med index och ranking blir viktigt, sa Anna Tenje som underströk att hon gillar att tävla och ”älskar att vinna”.

Läs mer: Gnosjö bästa kommunen – samt hela listan med alla kommuner

Ministerns hemkommun Växjö, där hon varit kommunstyrelseordförande från 2017 och fram till höstens regeringsbildning, lär inte vara nöjda med sin placering i hemtjänstindexet, plats 131.

– Nej, absolut inte. det tror jag inte. Man vill med all säkerhet ligga på den övre fjärdedelen. De kommer att titta väldigt noga på Gnosjö och andra kommuner som ligger högt i indexet.

Vilken nytta kan regering och riksdag ha av de resultat som framkommer i Hemtjänstindexet?

– Alla kommuner kan och ska inte arbeta efter exakt samma modell. Man måste mäta mot sig själv, sa Anna Tenje och markerade att hennes erfarenhet som kommunpolitiker är insikten om hur fel det kan bli med riktade medel från staten.

– Jag ska försöka behålla pengar till sektorn men mer till övergripande mål för vår äldreomsorg. Vi ska inte peta i detaljer. Det kan Gnosjö och andra bestämma bättre själva.

Befintliga lagar

Under paneldebatten kom en fråga om vad regeringen tänker göra för att införa en äldreomsorgslag, något som den avgående S-regeringen lämnade i arv i form av en utredning som nu är ute på remiss.

– Jag ska varken såga utredningens förslag eller höja dem till skyarna. Först får vi se vad remissinstanserna säger. Men jag tror att det finns mycket att göra med befintlig lagstiftning. Jag tar med mig den viktiga poängen att man ska höja ambitionsnivån i socialtjänstlagen.

Unik rankinglista

I panelen fanns bland andra Karin Teljstedt (KD), ordförande i Nacka kommuns äldrenämnd.

Hon noterade att det varje år kommer många olika undersökningar om hemtjänsten från olika myndigheter och organisationer.

SPF Seniorernas nya rankinglista är unik eftersom den bygger på många olika källor och samtidigt viktar upp vad de äldre själva anser vara viktigast.

Äldreminister Anna Telje (M) och äldrenämndsordförande Karin Teljstedt (KD). Foto: Jan Arleij

– SPF Seniorernas hemtjänstindex är inte bara ytterligare ett index. Jag är imponerad av forskningsnivån som ligger bakom och seniorernas stora involvering i vilka aspekter som vägs in.

Greger Bengtsson som är äldresamordnare på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner sa att ”om hemtjänstindexet får vingar kan det bli bra”.

– Man måste jämföra sig med andra för att bli bättre.

Demografin med allt fler äldre som kommer att behöva äldreomsorg samtidigt som det är svårt att hitta tillräckligt med personal kan ge indexet en viktig funktion, menade Greger Bengtsson.

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning ökar antalet 80-plussare med över 270 000 personer till 2030.

– Det är effektivt med god kvalitet. Demografin sätter ytterligare press på oss att använda de resurser vi har på ett så effektivt sätt som möjligt.

Kvalitet en nyckel

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson inledde dagen med att förklara varför Hemtjänstindexet är så viktigt.

Det handlar om att skaffa en bild av hur det står till med kvaliteten i kommunernas hemtjänst och att erbjuda ett instrument för att lättare kunna utveckla kvaliteten.

– Vi seniorer vill vara med och bestämma över vårt eget liv, även om vi blivit lite skröpliga och behöver någon slags hjälp i hemmet, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för organisationen SPF Seniorerna. Då måste hemtjänsten vara av god kvalitet.

Minutjakt bort

Syftet med nya undersökningen är att kommunerna ska kunna lära av varandra.

– Trygghet och självbestämmande måste få större plats medan sådant som minutjakten måste bort, menar Eva Eriksson.

Gnosjöanda också inom hemtjänsten

Så vilken är då hemligheten bakom Gnosjö kommuns seger i SPF Seniorerna Hemtjänstindex 2022?

– Vi gör det enkelt och hjälps åt, säger enhetschefen Elisabeth Lindros till Senioren efter att tillsammans med sina kollegor ha prisats med gratulationstal och blommor av SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

– En slags Gnosjöanda får man väl säga. Vi har en väldigt god gemenskap mellan oss som arbetar i hemtjänsten men också med de äldre som vi känner väl eftersom vår personal i så hög grad stannar i jobbet, säger kollegan Marita Pettersson som också är enhetschef.

Bra på samarbete. Elisabeth Lindros och Marita Pettersson. Foto: Jan Arleij

– Sen har vi också en kompetent personal och som alltså i de flesta fall har jobbat länge tillsammans i hemtjänsten. Det ger en lagkänsla. Nästan alla är utbildade undersköterskor vilket gör oss trygga.

Men också Gnosjö kämpar med att hantera minutstyrning och hålla budget.

Vi jobbar hårt med att landa och hantera biståndsbesluten så bra som möjligt, säger Marita Pettersson.

Socialchefen Elisabeth Andersson hymlar inte med det ekonomiska läget.

– Vi har en för dyr hemtjänst. De ekonomiska möjligheterna kommer vi inte att ha 2023 och 2024. Hur vi ska fortsätta vara bäst i klassen trots det blir vår utmaning.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-24
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas