Ökat hopp för äldreomsorgen med ny lag
SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.
Nyheter | Omtag

Ökat hopp för äldreomsorgen med ny lag

Debatten om äldreomsorgen har fått ny energi. Detta sedan utredningen om en ny äldreomsorgslag blivit färdig, en utredning som SPF Seniorerna varit med och påverkat.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-05

Snart sagt varje seminarium och paneldiskussion om vård, omsorg och äldre i årets upplaga av Almedalen refererar nu till det nya förslaget.

Den drygt 700 sidor tjocka utredningen presenterades av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell den 28 juni.

Innehållet tycks väcka hopp om ett förestående lyft för äldreomsorgen.

Förebygga och stödja

Ett av förslagen är att både kommuner och regioner ska se till att personer inom äldreomsorgen ska kunna få en medicinsk bedömning dygnet runt.

Ett annat är att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande. Funktionsförmågan ska stödjas.

Olivia Wigzell (bilden) föreslår därför bland mycket annat att dagens lagstiftning kring medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, ersätts med två olika funktioner, kvalitetsansvarig för omvårdnad och kvalitetsansvarig för rehabilitering.

Gör skillnad

På ett seminarium på måndagen (4/7) i Almedalen med rubriken ”Är det värt att rehabilitera farmor?”, arrangerat av Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna, framträdde SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Hon konstaterade att det självklara svaret på frågan är ja. Förutom det rent mänskliga argumentet betonade hon också hur dyrt det blir för kommunerna att inte sätta in rehabiliteringsåtgärder efter exempelvis en operation.

– Här tror jag att en ny äldreomsorgslag kommer att göra stor skillnad i hur man måste tänka i vardagen från kommunernas sida, sa Eva Eriksson som också varit expert i utredningen.

I förbundets officiella kommentar till utredningen säger Eva Eriksson att den lägger grunden för att seniorer ska få en äldreomsorg med högre kvalitet.

– Vi stöder att kommunerna och regionerna ges tydligare roller, att kommunernas kvalitetsansvar för omvårdnad och rehabilitering stärks, att den medicinska kompetensen säkras för både omsorgstagaren och i kommunernas och regionernas ledningar, och att rättigheter som seniorer haft via förordning upphöjs till lag.

Facken hoppas

Förslagen om en ny äldreomsorgslag välkomnas också av flera fackförbund.

”Ett steg i rätt riktning”, anser Läkarförbundet.

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna säger att de ser fram emot förverkligandet av förslaget om kvalitetsansvarig för rehabilitering.

Även Kommunal är positiva.

”Nu finns en samstämmig bild av äldreomsorgens problem, men nu är det dags att komplettera med verktyg som löser äldreomsorgens problem. Utredningen har gjort sitt jobb, nu är det socialministerns tur att göra sitt”, säger Malin Ragnegård, ordförande, i ett skriftligt uttalande.

Bara skäliga

En brist i förslaget som SPF Seniorerna och PRO har påpekat i ett särskilt yttrande till utredningen är dock att den hade kunnat gå ännu längre i sina förslag om inte regeringens direktiv hade satt stopp för Olivia Wigzell att föreslå att äldre har rätt till ”goda levnadsvillkor”. Hon var tvungen att rätta sig efter dagens lagstiftning som bara ger rätt till en ”skälig levnadsnivå”.

– Vi kom inte i mål med goda i stället för skäliga, men jag tycker ändå att vi har tagit stora, kanske mycket stora, steg mot en äldreomsorg som vet vad den vill, vart den ska och att vi därför vet vad vi kan förvänta oss av den och kräva av den, säger Eva Eriksson till Senioren.

Börjar gälla 2024

Bland annat det här föreslås i utredningen som heter ”Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer”:

• huvudmännen ska ha medicinsk ledningskompetens med en specialistläkare eller sjuksköterska
• samtidigt ska regionerna tillhandahålla läkare för medicinsk bedömning dygnet runt
• personer som skrivs in i äldreomsorgen ska kunna lista sig hos en läkare för en fast läkarkontakt

Utredningen kommer att skickas på remiss under fyra månader. Sedan ska regeringen gå till riksdagen med de slutliga förslagen.

Den nya lagstiftningen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2024.

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-05
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas